Nevrotik bozukluk, bireyin duygu ve kaygı bozuklukları ile karşı karşıya kalması durumuna verilen addır. Nevrotik kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler genellikle belirli davranışlar sergilerken, bu türden bir bozukluğu olan bireyleri, karşısındakinden devamlı olarak şefkat beklemesi, aşırı ilgi istemeleri, devamlı olarak kafa karışıklıkları ve oldukça sık yaşamış oldukları güven problemleri ile tanıyabilmek mümkündür.

Nevrotik kişilik bozukluğunun belirtilerini gösteren bireylerin tedavisi oldukça önemlidir. Psikolog ya da psikiyatristler tarafından yürütülen bu tedaviler zorlu bir süreç olarak değerlendirilirken, bireyin yakın çevresinden almış olduğu destekle beraber bu bozukluğun üstesinden gelebilmesi mümkündür. Üstelik psikologlar tarafından yürütülen terapi yöntemleri, bu gibi kişilik bozukluklarının uzun süreli olarak tedavisini sağlayabilmektedir. Yani hastalara uygulanan bilişsel davranışçı terapi gibi terapi yöntemleri, bireyin kaygı bozuklukları ile başa çıkabilmesini öğretmekte ve dolayısıyla kişilik bozukluğunun üstesinden gelebilmeyi sağlamaktadır.

Nevrotik Kişilik Bozukluğu Nedir?

İnsan psikolojisinin bir parçası olan nevrotik kişilik bozukluğu, bireyin duyguları ve kaygıları ile başa çıkamaması durumunda ortaya çıkan bir kişilik bozukluğu türüdür. Genellikle bu gibi duygu ve kaygı bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan nevrotik bozukluk, bireyin yaşamını olumsuz yönde etkilemekte, gerek duygularında, gerekse düşüncelerinde meydana gelen bozuklukları davranışlarına yansıyarak bireyin hem kendisini, hem de yakınlarını yıpratmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla bireyin psikolojisini ve yaşamını olumsuz yönde etkileyen bu bozukluğun tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

Nevrotik Bozukluk Çeşitleri Nelerdir?

Nevrotik kişilik bozukluğu, bireyler farklı türlerde görülebilmektedir. Örneğin; kaygı bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları, nevrotik kişilik bozukluğu çeşitlerindendir.

Nevrotik kişilik bozukluğu çeşitlerini ayrıntılı olarak tanımlamak gerekirse:

Kaygı bozuklukları; bireylerin düzenli olarak yaşamış oldukları kaygı ve gerginlik hali olarak tanımlanmaktadır. Bireyin iç çatışması kaygı patlamalarına sebep olurken, bu türden patlamalar meydana gelmese bile, bireyin bunalıma girmesi için yeterli neden olarak gösterilebilmektedir. Ayrıca bireyin sahip olduğu fobiler ya da obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozukluğuna örnek olarak gösterilebilmektedir.

Somatoform bozukluk; kaygı nedeniyle ortaya çıkan bedensel bozukluklar, herhangi bir nedene dayanmaksızın gelişmektedir. Bu gibi bozuklukların temelinde duygular yatmakta ve duyguların boşalmasını sağlayan kanallar kapılı olduğundan iç organlarda çeşitli sorunlar meydana gelmektedir. Bu durumlar bilinç dışı olarak gelişirken, bireyler herhangi bir fiziksel belirti olmaksızın hastalanmaktadır. Bu hastalıklar ise konversiyon histeri, psikojenik ağrı ve hiperkondriyasis olarak nitelendirilmektedir.

Dissosiyatif bozukluk; birey bu gibi bozukluklarda endişe ve stres düzeyini düşürerek kişiliğinden kaçma eğilimi göstermektedir. Dissosiyatif bozuklukta bireyin bilinci bölümlere ayrılırken, bu bölümler tüm belleğin kayıt altında olduğu fug, bellek kaybı olan amnezi ve çoklu kişilik bozukluğudur.

Buygudurum bozuklukları; en sık rastlanılan nevrotik kişilik bozukluğu çeşitlerinden biridir. Depresyon olarak da ifade edilen bu bozukluk, kişinin devamlı olarak kendini bunalımda hissetmesi, bu durumdan kurtulamaması, kendini eve kapatması, intiharı düşünmesi ve hatta teşebbüs etmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Nevrotik kişilik bozukluğu, doğuştan bir hastalık olmayıp sonradan gelişme gösterdiğinden, tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bu gibi bir kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerin kısa süre içerisinde tedavi olması önemlidir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler