Uzman klinik psikolog

MEHMET CEM YİĞİT

Klinik Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Neler Yaptım?

2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde Lisans eğitimini Psikoloji (%100 İngilizce) üzerine tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini ise 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji üzerine tezli olarak tamamlamıştır.

Lisans ve Yüksek lisans eğitimi kapsamındaki saha stajlarını Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile NP Beyin Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” adlı tez başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisansını yaptığı süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlarda psikolog olarak görev almıştır. Seçtiği çalışma alanları doğrultusunda Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile seanslarını yürütmekte olup, Boşanma Terapisi, Cinsel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi gibi özel eğitimler de almıştır. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra ise 2018 yılında açtığı Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit Danışmanlık Ofisi’nde danışanlarıyla bir araya gelmiştir.

Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, çeşitli hastahanelerde ve kurumlarda görev almıştır. Memleketi olan Samsun’da bir süre danışanlarına hizmet verirken aynı zamanda çeşitli sosyal derneklerde ve çalıştaylarda görev almış birçok sosyal projeye imza atmıştır.

2019 yılından bu yana İstanbul’da kurucusu olduğu MCS Psikoloji çatısı altında danışanlarına hizmet veren Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, cinsel terapi alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

Aynı zamanda ekibiyle birlikte çeşitli kurum & kuruluşlar için Kurumsal Psikolojik Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eğitimler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Hakan Türkçapar

Bilişsel davranışçı terapi (CBT), bir terapist tarafından davranış değişikliğinin, hastaların uyumsuz davranışlarının kökeninde yer alan irrasyonel düşünce ve inançlarla yüzleşmelerine ve bunları değiştirmelerine yardımcı olan bir psikososyal müdahale yaklaşımıdır.

 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi – Bilgelik Enstitüsü

Çözüm odaklı terapi, problemler yerine çözümlere odaklanan bir terapi şeklidir. Terapistler bunu, hastalarına kendilerini neyin rahatsız ettiğini belirlemelerinde yardımcı olarak yaparlar. Geleneksel terapide hastalar, mevcut problemlerini daha iyi anlayabilmek için tipik olarak geçmişlerini keşfederler. Çözüm odaklı terapi şu anda neler olduğuna odaklanır. Hastaların gelecekte hayatı daha iyi hale getirebilecek çözümler bulmasına yardımcı olur.

 • Cinsel Terapi Eğitimi - Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Cinsel terapi, bir kişinin cinsel işlevini, dürtüsünü ve/veya yakınlık arzusunu etkileyen ruhsal sağlık sorunlarını ve/veya duygusal kaygıları ele alan bir psikoterapi türüdür.

 • Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi - Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Evlilik ve Çift terapisinde ana amaç kişiler arasındaki herhangi bir çatışmanın araştırılmasını içerir. Çift danışmanlığının diğer hedefleri, iletişimi ve etkileşimleri geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmektir.

 • Boşanma Terapisi Eğitimi - Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Evlilik de dahil olmak üzere her ilişkide çatışma normaldir, ancak bazı çiftler çatışmayı verimli bir şekilde ele almakta zorlanırlar. Eşinizle yaptığınız tartışmalar hızla tartışmalara dönüşüyorsa, boşanma danışmanlığı evlilik sorunlarını çözmenin daha iyi yollarını bulmanıza yardımcı olabilir.

Uyguladığı Testler

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği
 • SCL-90 Belirti Tarama Testi
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Maudsley Obsesif Kompülsif Bozukluk Testi
 • Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği Testi
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği Testi
 • Öz Güven Ölçeği Testi
 • Panik Agorafobi Ölçeği
 • Cinsel Mitleri Değerlendirme Formu Testi (CMDF)

ve daha birçok psikolojik testi uygun gördüğü danışanlarına uygulamaktadır.

Abdülsamed Coşkun
Panik atak problemimden dolayı psikolog Mehmet Bey ile iletişime geçtim. Kısa bir zamanda güzel bir yol katettik. İlginize çok teşekkür ederim.
Bilet Ellibeş
Hayatımın dönüm noktasında bir psikoloğun desteğine ihtiyaç duyduğumu hissettim. Mehmet hocam sayesinde bir çok problemimim üstesinden gelsin. Teşekkür ederim.
K Can Sen
Türkiye şartlarında psikolog,psikiyatr olgusuna ne kadar ön yargıyla bakıldığı ortada. Buna rağmen çekinerek ulaşmama rağmen sorunlarımın hepsine olmasa dahi çok kısmına sayenizde çözüm buldum. Düşüncelerim inanılmaz değişti, şimdi daha farklı bir bakış açısıyla yorumluyorum her şeyi. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum hocam esen kalın ..