Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı.

Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, SCL-90 Belirti Tarama Testi, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği alanlarında klinik ölçme ve değerlendirme yetkinliğine sahip olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Boşanma Terapisi, Cinsel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanlarında özel eğitimler aldı.

Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, 2018 yılında açtığı Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit Danışmanlık Ofisi’nde danışanlarıyla bir araya gelmekte.


Katıldığım Eğitimler:

  • 07.2018 Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Hakan Türkçapar
  • 11.2017 Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi – Bilgelik Enstitüsü
  • 06.2017 Cinsel Terapi Eğitimi - Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • 06.2017 Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi - Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • 06.2017 Boşanma Terapisi Eğitimi - Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Görüşmeyi Başlat
Randevu ve Bilgi için buradayız!