Bilişsel davranışçı terapisi, psikoloji ve ruhsal rahatsızlıklar alanında bilimsel bulgulardan kaynaklı olarak geliştirilen, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanında uygulanması olarak kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Psikoterapi, ruhsal hastalıkları ya da problemleri sözel olarak gerçekleştirilen görüşmeler ile çözüme kavuşturma yolu olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi ruhsal hastalıkları açıklığa kavuşturup nedenlerini ortaya çıkarırken, psikoloji biliminin verilerine dayanmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi seanslarında ilk olarak psikolog ya da terapist tarafından çeşitli formlar ve psikolojik ölçekler doldurtulmakta ve bu bilgiler doğrultusunda terapi yapılmaktadır. Öte yandan bu alanda hizmet almak isteyen bireyler bilişsel davranışçı terapi ücretleri hakkında bilgi edinerek kendisi için en doğru hekimi tercih etmesi gerekmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel davranışçı terapi, çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Diğer psikoterapilere kıyasla değişiklik gösteren bilişsel davranışçı terapinin tedavi uygulamaları, içerik ve süreç olarak ayrıştırılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapide ilk olarak bireyin problemlerine odaklanılmakta, zaman açısından daha sınırlı ve fazla problem çözümü hedeflenmektedir. Öte yandan bu terapi yönteminde yalnızca bireyin güncel problemlerini değil, aynı zamanda tüm hayatı boyunca yaşamış ve yaşayacak olduğu problemleri de çözümleyebileceği beceriler kazanmasını sağlamaktadır. Bu beceriler sayesinde bireyler çarpık düşünceleri saptayabilmek, etraf ile yeni ilişkiler kurabilmek, davranış, inanç ve düşünceleri değiştirebilmek mümkündür.

Çeşitli psikolojik rahatsızlıkları için tedavi görmek isteyen bireyler, kendisi için en uygun uzmanı tercih ederek, ödemiş olduğu bilişsel davranışçı terapi ücreti ile seanslara başlayabilmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Seanslarında Neler Yapılır?

Bilişsel davranışçı terapi seanslarında, öncelikle seansa başlamadan önce durum tespiti yapılmaktadır. Terapist tarafından ilk olarak yapılan şey genel olarak kişinin ski seanslara nazaran nasıl hissettiğini sormak, bilgi edinmektir. Sonrasında ise terapist ile beraber konuşulması gereken konular saptanmakta, gündeme alınan konu ya da konular tartışılarak problemlerin çözümüne odaklanılmaktadır. Son olarak seanstan edinilen bilgiler ve yapılması gereken uygulamaların sağlaması yapılırken, terapist kişiden geri bildirim talep etmektedir. Bu sayede seansın verimli geçip geçmediği saptanmaktadır.

Terapi Seansları Ne Kadar Sürer?

Terapi seanslarının ne kadar süreceğine hasta ile beraber terapist tarafından karar verilmektedir. Çoğu zaman 2 – 3 seansın ardından ilk seanslar ile belirlenen amaçlara ne kadar sürede ulaşılabileceği ortalama olarak belirlenebilmektedir. Bazı bireylerin 6 ila 10 seans alması gerekirken, bazı bireylerin bir yıl boyunca seans alması gerekebilmektedir.

Terapiyle Birlikte İlaç Kullanılır mı?

Bazı durumlarda bilişsel davranışçı terapi ile beraber ilaç kullanılması gerekebilmektedir. Terapist, danışanının ilaç kullanması gerektiğini düşündüğü durumlarda bunu danışanına bildirmekte ve durumun avantajlarını, dezavantajlarını paylaşabilmektedir. Pek çok ruhsal problem ilaç kullanmayı gerektirmeden bilişsel davranışçı terapi ile çözüme ulaşırken, bazı durumlar ise her iki tedavinin birlikte yürütülmesini gerektirebilmektedir.

Terapinin İşe Yaradığını Nasıl Anlayabilirim?

Bireyler, genellikle bilişsel davranışçı terapiye güven içerisinde devam etmektedir. Dolayısıyla seans haricindeki zamanlarda da önerilen uygulamaları yerine getirerek, 4 – 5 seans sonrasında daha etkili bir tedavi oluşturulmasını sağlanabilmekte ve problemlerde ciddi ölçüde azalma görülebilmektedir. Böylelikle terapinin işe yaradığı anlaşılabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.