author-avatar

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit Hakkında

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

Borderline Sinirda Kisilik Bozuklugu Gelisim Surecleri Ve Yasami

Borderline Kişilik Bozukluğu Gelişim Süreçleri ve Yaşamı

Boderline kişilik bozukluğu, bireyin genç erişkinlik döneminde iken başlangıç gösteren, çevresiyle olan ilişkilerinde, benlik algısında ve duygudurumunda meydana gelen tutarsızlıklar ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen içten gelen davranışlar ile karakterize bir durum olarak tanımlanmaktadır.

Okumaya devam et