Ergenlerle Birlikte Yaşamanın 6 Yolu!

Ebeveynler, çocuklarının ergenlik dönemine ulaştığı andan itibaren anne ve baba rolünü yeniden ölçmek ve kendisini yeniden tanımlamak gerekmektedir. Bu süreç genellikle ebeveynler ve çocuk açısından kafa karıştırıcı bir süreç olurken, özellikle de ergenlik döneminde olan çocuklar kafa karıştıran bir aile üyesi ya da ev arkadaşı olarak ifade edilmektedir. Bu kara karışıklığı çocukların bu dönemdeki çevresine sarmış olduğu kabukları olurken, bu kabukları kırmak ebeveynler için oldukça güç olabilmektedir.

Ergenlerle iletişim kurabilmek bu süreçte pek kolay olmasa da, bazı yöntemler bu işi kolaylaştırabilmektedir. Örneğin; daha fazla kural koymadan iletişim kurmaya çalışmak, çocuğun kendiliğinden anlatmasını beklemek, ben dili kullanmaya gayret etmek, onların normal ve sıradan bir birey olduğunu kabullenmek, ilk olarak kendilerinin güven kazanmasını sağlamak, net kurallar koymak, kavga etmemeye dikkat etmek ve ergenlerin ebeveynleri üzmek istemeyeceğini göz önünde bulundurmak ergenlerle iletişimi kolaylaştırmaktadır.

Ebeveynlerin Kuralları Net Olmalı

Genellikle lise çağındaki çocuklar koyulan kurallara uymama konusunda diretebilmektedir. Ancak bu durumda koyulan kuralların etkisi de büyüktür. Bu nedenle ebeveynlerin ergen psikolojisi ile bir evde yaşayabilmesi için çocukla beraber kurallar koymaya özen göstermesi gereklidir.

Fazla Kural ve Kavgalardan Uzak Durulmalı

Koyulan kuralların aşırıya kaçması ve edilen kavgaların sıklığı, çocuğun ebeveynlerinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla anne ve babaların ergen psikolojisini anlayabilmesi için onunda devamlı iletişim kurması gerekmekte, endişelerin açık ve net bir şekilde dile getirilmesi gerekmektedir.

Çocuğun Her Şeyi Anlatabilmesine Fırsat Verilmeli

Günümüzde bu yaşlarda çocuklar sıklıkla sinirli ergen davranışları sergilemektedir. Çocuklar anne ve babalarını arkadaşı olarak görmediğinden her şeyi paylaşmayı istememektedir. Bu gibi durumlarda ebeveynlerin de çocuk üzerindeki baskısı gevşetmesi çocuğa paylaşması için fırsat vermesi gerekmektedir.

Onların Normal Bir İnsan Olduğu Kabul Edilmeli

Ebeveynlerin ergen çocuklarını kendileri gibi duygu ve düşüncelere sahip birer birey olduğunu, dolayısıyla onların da psikolojiye ve ruh haline sahip olduğunu kabullenmesi gerekmektedir.

Ben Dili ile İletişim Kurulmalı

Ergenlerle iletişim konusunda dikkat edilmesi gereken başka bir husus da ben dilini kullanmaktır. Çocuklara yargılayıcı bir üslupla yaklaşmamalı, ben dili kullanılmalıdır.

Gerektiğinde Profesyonel Destek Alınmalı

Ergenlerle yaşama konusunda tek başına yeterli gelmeyen ebeveynlerin bir psikologdan destek alması önemlidir. Bu süreçte hem ebeveynler, hem de ergenler için terapi yöntemine müracaat ederek birlikte nasıl yaşayabilecekleri konusunda önerilerde bulunan uzmanlar, bu ve bunun gibi konularda büyük ölçüde yardımcı olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler