Doğru Olan Hangisi: Ceza mı Disiplin mi? Disiplin denildiğinde insanların aklına gelen ilk konulardan biri de ceza vermektir. Ancak disiplin cezadan oldukça farklı bir durum olmakla beraber çocuğun doğruyu görüp anlaması, bilgilenmesi amacıyla gerçekleştirilen davranış ve söylemler ile alınan olumlu sonuç olarak ifade edilebilmektedir. Çocuğa disiplin yaklaşımı ile amaçlanan çocukların herhangi bir sorun karşısında kurallar çerçevesinde çözüm yolu üretmesini sağlamaktır. Ceza ise sadece çocuklarda bir anlık caydırıcılık sağlamaktadır. Uzun vadede kalıcı ve akılcı sonuçlar elde etme konusunda pek faydalı olmayan ceza, bazen çocuklarda daha kötü sonuçlara da yol açabilmektedir.

Çocuğun Eğitiminde Disiplinin Önemi Nedir?

Çocuğun eğitiminde disiplin aslında oldukça önemli bir konudur. Disiplin, çocuğun daha sağlıklı, mantıklı ve akılcı çözüm yolları üretmesine, gelişimini doğru bir şekilde tamamlamasına yardımcı olmaktadır. Özellikle de yalnızca yanlış tavırlar sergilediğinde uygulanması gereken kurallar olarak değil, aynı zamanda hayatın her anında uyulması gereken kurallar olarak kabul edildiğinden gereklidir. Üstelik çocuğun eğitiminde disiplin çocuğa daha farklı yollarla kurallara da uyum sağlayarak çözüm üretebilme yetisi katmaktadır. Dolayısıyla çocuğun yetiştirilmesinde ceza değil disiplin uygulama yapılmalıdır.

Eğitimde Ceza Uygulanmalı Mıdır?

Çocuğun eğitiminde çoğu zaman ceza uygulanması tavsiye edilmemektedir. Ceza çocuğa yalnızca yanlış yaptığını ve kendisinin kötü bir çocuk olduğunu aşılayabilmektedir. Üstelik caydırıcılığı da oldukça kısa sürelidir. Bu nedenle çocuğa ceza verirken iki kere düşünmek gerekir.

Fakat ceza da zaman zaman uygulanabilecek olan bir eğitim şeklidir. Ancak direkt olarak uygulanmaması gerektiğinden çocuğa ceza verirken belirli kriterlere dikkat etmek gerekir. Uygulanan bazı cezalar çocuk psikolojisini olumsuz yönde etkilemekte ve kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun için olayın hemen ardından gelmesi gereken ceza, çocuğun yaşına da uygun olmalıdır. Üstelik bir alternatifi de bulunması gereken ceza konusunda ebeveynlerin kesin kararlı olması gerekmektedir.

En Doğru Yol İçin Psikologlardan Destek Alabilirsiniz!

Disiplin uygulama, çocuk psikolojisi ve gelişimi açısından oldukça etkili bir yöntem olurken, bazen cezalar da bu konuda işe yarayabilmektedir. Fakat kimi zaman ebeveynler çocuk ile başa çıkamadıklarında bu yöntemler yerine bir psikologdan destek almalıdır. Bu alanda uzman hekimler hem çocuğun, hem de ebeveynlerin nasıl bir yaklaşım ve tutum sergileyecekleri konusunda destek olmakta ve sorunlara farklı yollardan çözüm sunmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler