Çocukların Okul Başarılarında Ebeveynlerin Tutumları! Çocukların okul başarıları, genellikle çocuğun göstermiş olduğu gayret ve sarf etmiş olduğu çaba ile ilişkili bir durumdur. Çocuğun göstermiş olduğu bu çaba ise çoğu zaman çocuğun ebeveynlerin tutum ve davranışları ile alakalı olmaktadır. Çocuğun kendini ifade etmeye başladığı ilk ortam aile ortamıdır. İlk kez cümle kuruşu, ilk kez sayı sayışı, yürümesi ve temel becerilerini geliştirmesi yine bu ortamda gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu ortam, çocukların okul başarılarının yanı sıra aile arasındaki görev ve sorumluluklarını gerçekleştirme açısından ilk adım olarak kabul edilmektedir. Bu aşamada çocukların okul başarılarında ebeveynlerin tutumları oldukça önemlidir.

Ailenin Çocuğun Eğitiminde ve Başarılarındaki Rolü Nedir?

Çocuğun eğitim ve okul başarısında ailenin rolü bir hayli büyük ve önemlidir. Her anne – baba çocuğunun eğitim hayatında başarılı olmasını isterken, onu bu konuda desteklemesi, motive etmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. Psikoloji açısından bile çocuğun arkasında ya da yanında olduğunu hissettirmek başarı elde etmesine yardımcı olurken, bu aşamada anne – baba tarafından yapılabilecek daha pek çok şey bulunmaktadır.

Başarılı Bir Eğitim Hayatı İçin Ne Yapmak Gerekir?

Çocuğun başarılı bir eğitim hayatı geçirebilmesi için ebeveynlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Örneğin; eleştirmeyip farkına vardırmak, çocuktan beklentileri yeniden gözden geçirmek, ödül ve ceza sistemini doğru bir şekilde uygulamak, çocuğu iyi tanıyıp ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemek, çalışma ortamı ve ev koşullarının yeniden değerlendirilmesi, çocuğun öğrenme şekli ile alakalı okul rehber öğretmeni ile iletişime geçilmesi, arkadaş çevresini tanımak, tekrar yapmaya yönlendirmek, okulu ve öğretmenleri ile devamlı iletişim halinde olup işbirliği yapmak ve bazı sınırlar koymak, öğrencinin okul başarısında ailenin yapması gerekenler olarak örneklendirilebilmektedir.

Gerektiğinde Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Bazı çocuklar için eğitim hayatı zorlayıcı bir süreç olarak geçmekte ve başarı elde etme konusunda çeşitli problemler yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlarda hem çocuğun psikolojisi, hem de daha başarılı bir eğitim hayatı için anne ve babaların mutlaka bir psikologdan destek alması gerekmektedir. Klinik psikologlar bu gibi şikayetlerle kendisine müracaat eden danışanları için bazı terapi ve tedavi yöntemleri belirlerken, bu yöntemler sayesinde çocuğun öğrenim şekli, hangi konularda daha başarılı olduğu ve eğitim hayatında nasıl yönlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi edinilebilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler