Kişilik, insanları diğer insanlardan ayıran bir özellik olmakla beraber, doğuştan gelen ve sonradan edinilen, tutarlı olarak sergilenen davranışların tümü olarak ifade edilmektedir. Bireyde ömür boyu sahip olduğu kişilik, genellikle çocukluk döneminde gelişmeye başlamakta, çevresel, biyolojik ve kültürel faktörlerden etkilenmektedir. Sağlıklı bir kişilik açısından çocukların gelişimi için en uygun ortam demokratik aile ortamı olurken, aşırı otoriter ya da serbest aileler ise çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Hayatının daha ilk yıllarında çevresindekilerle iletişim halinde olmayan çocuklar ne yazık ki sağlıklı bir gelişim süreci geçirememektedir.

Çocukların Ruhsal Gelişimini Etkileyen Faktörler

Çocukların ruhsal gelişimini etkileyen faktörlerden biri dinleme becerisidir. Ebeveynlerin çocuk üzerindeki ilk eğitim süreci ana dildir. Çocuklar yaşamının ilk yıllarında henüz konuşmadan dinlemeyi öğrenmekte ve duyduklarını kelimelere dökmeye çalışmaktadır. Bunun yanı sıra özdeşim kurma yeteneğini gelişmesi, okuma yazma basamağı, dikkat ve hafızayı geliştirmek çocukların ruhsal gelişimlerini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Ne Yapmak Gerekir?

Çocuk psikolojisi ve gelişimi açısından her yaş grubuna özel bazı ödevler bulunmaktadır. Bu ödevler gelişiminin sağlıklı bir şekilde ve eksiksiz olarak gerçekleşmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Genellikle oyun yolu ile çocuk psikolojisi ve gelişiminin tamamlanması sağlanırken, bu durum çocuklarda gelişim ödevlerini yerine getirmek için en başarılı yol olarak kabul edilmektedir. Çocukların gelişimi bedensel, duygusal, ruhsal, sosyal dil ve motor gelişimi gibi alanlarda bir bütün halinde gerçekleşirken, kontrollü ve sistemli olarak oynanan oyunlar ise çocuğun bu alanlardaki gelişimine büyük ölçüde fayda sağlayabilmektedir.

Profesyonel Destek Alabilirsiniz!

Çocuğun ruhsal gelişimi açısından yeterli gelmeyen ebeveynlerin yapması gereken en önemli iş profesyonel bir destek almaktır. Bu alanda uzman olan psikolog ve psikiyatristler, çocuğun yanı sıra anne ve baba ile de iletişime geçmekte, psikoterapi yöntemleri ile çocuğun gelişimine destek olmaktadır.

Çocukların psikolojisi ve gelişimi için uygulanan psikoterapi yöntemleri daha çok yaş grubuna özel oyunlarla gerçekleştirilmektedir. Uygulanan terapi yöntemleri sayesinde çocuğun gelişimi açısından eksikleri anlaşılabilmekte ve buna göre bir tedavi süreci belirlenerek eksikleri tamamlanabilmektedir. Dolayısıyla uzmanlar bu alanda çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine destek olmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler