Uçak korkusunun karşılığı, aerofobi, aviatophobia, aviophobia, fear of flying yani uçak fobisi, uçma fobisi, uçağa binme korkusu olarak bilinir. Bazı insanların uçmayı beklerken ya da uçuş sırasında uçakta yaşadıkları aşırı korku ve paniği içeren bir tür anksiyete bozukluğudur. Uçuş sırasında veya öncesinde bir takım gerginlik veya kaygı deneyimi yaşanılabilir. Uçak korkusu kendi başına var olabileceği gibi başka durumlardan kaynaklanıyor veya başka olguların daha da kötüleştirebileceği bir konu olabilir.

Uçak Korkusu Ile Nasıl Başa Çıkılır?
Uçak Korkusu ile Nasıl Başa Çıkılır?

Uçak Korkusu neden olur?

Uçma korkusunu oluşturan etmenler bir nedene mi yoksa daha fazlasına bağlı olduğu net değildir. Ama sıklıkla ortaya çıkan şu durumlarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir:

               Klostrofobi (Claustrophobia): Kapalı alan korkusu olarak bilinmektedir. Uçağın içinde, örneğin oturma alanları gibi ufak bölgelerin veya uçağın içinin ufak gelerek kapalı alan korkusunu tetiklemesi olasıdır.

               Akrofobi (Acrophobia): Yükseklik korkusu olarak bilinmektedir ve uçma korkusuna yol açabilir.

Uçak korkusu belirtileri nelerdir?

Bunların eşliğinde veya uçma korkusunun hakimiyetinde gerçekleşecek olan korkunun neden olduğu fiziksel belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

  • Boğulma hissi
  • Bulanık düşünme
  • Yönelim bozukluğu
  • Kızarmış cilt
  • Gastrointestinal bozukluk, örneğin, hazımsızlık veya mide bulantısı
  • Artan kalp atışı
  • Sinirlilik
  • Titreme
  • Nefes darlığı
  • Terleme

Uçak korkusu nasıl geçer?

Uçma korkusunun neden kişiye özel bir durum, yani kişiden kişiye göre değiştiği için net neden belirtmek kolay değildir. Örneğin, travmatik bir uçuş deneyimi yaşamak/şahit olmak veya çevre etkisi gibi koşullar etkili olabilir. Buradaki örnekleri biraz daha genişletecek olursak,

               Travmatik bir uçuş deneyimi yaşamak/şahit olmak, daha önceden yaşanılan olumsuz uçuş deneyimleri ya da havayolu felaketleriyle ilgili kapsamlı haberleri izlemek bile uçma korkusunu tetiklemek için yeterli olabilir.

               Çevre etkisi, ebeveynlerinizin de uçma korkusu varsa endişelerini içselleştirmiş olabilirsiniz. Bu, çocuklarda uçma korkusunun özellikle yaygın bir nedenidir ve birçok yetişkini de etkileyebilir. Başka bir akraba veya arkadaşınızdan uçak korkusunu kapabilirsiniz.

Psikoterapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) genellikle uçma korkusu da dahil olmak üzere özgül fobiler için ilk tedavi seçeneğidir. BDT, korkulu davranışlara katkıda bulunan olumsuz düşünceleri değiştirmeye odaklanan bir yaklaşımdır. Fobiler için bazen başka tedavi seçenekleri de kullanılır. En sık kullanılan yaklaşımlardan bazıları şunları içerir:

Maruz bırakma: Uzmanlar, ister sanal gerçeklik, ister uçuş simülasyonu, ister gerçekten uçmak olsun, uçma korkusunun üstesinden gelmenin en iyi yolunun kontrollü maruz kalma olduğu konusunda hemfikir.

Sistematik duyarsızlaştırma: Bu, genellikle uçma korkusu gibi fobileri tedavi etmek için kullanılan bir korku nesnesine veya duruma kademeli olarak aşamalı olarak maruz kalmayı içerir.

Psikologdan Tavsiye Alın

Bir Psikolog sorunun çözüme kavuşması, sizin bunu aşmanız için size yardımcı olur. Panik atakla başa çıkmak için Psikolog ile görüşebilirsiniz.

Uçak korkusu ile nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bazı adımlar sayesinde kendinize bir başa çıkma taktikleri geliştirebilirsiniz:

Uçuş süreci hakkında eğitim.  Uçuş süreci ve uçuş ile ilgili bazı kavramlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Örneğin, uçakların nasıl çalıştığını, türbülansın neden olduğunu ve çeşitli seslerin ve çarpmaların ne anlama geldiğini öğrenmek uçmayı daha az korkutucu hale getirmeye yardımcı olabilir.

Mantık dışı düşünceleri tanımlayın. Olumsuz veya yıkıcı düşünme, uçma korkunuzu tetikleyebilir. Bu olumsuz düşünceleri ortaya çıktığında nasıl tanıyacağınızı öğrenebilirsiniz, ardından onları daha gerçekçi ve yardımcı olanlarla değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Gevşeme egzersizleri uygulayın. Çoğu fiziksel semptomla başa çıkmak için derin nefes alma ve aşamalı kas gevşetme gibi teknikleri kullanabilirsiniz.

[single_loop]

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler