Sosyal iletişim bozukluğu, kısa bir süre önce yeniden tanımlanarak hayatımıza giren psikolojik problemlerden biridir. Yeniden tanımlanmasındaki en büyük neden; otizm tanısı koyulan bazı çocuklarda iletişim yetisi oldukça zayıf olmasına rağmen, otizmin başlıca semptomlarının kendisinde görülmemesidir. Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan sosyal iletişim bozukluğu, çocuğun tüm hayatı boyunca pek çok soruna neden olabilmektedir.

Nöre – gelişim kaynaklı ortaya çıktığı düşünülen sosyal iletişim bozukluğu, kişinin sözel ve sözel olmayan iletişim yollarında güçlük çekmesine neden olmaktadır. İletişim eksikliği olarak da ifade edilen bu rahatsızlığa sahip olan çocuklar ya da kişiler, basit bir selamlaşma durumunda dahi güçlük çekebilmektedir.

Sosyal İletişim Bozukluğu Nedir?

Sosyal iletişim bozukluğu ya da iletişim eksikliği, sosyal dili kullanma konusunda güçlük çekme ve pragmatik iletişim olarak da ifade edilen iletişim becerilerinde zayıf olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal iletişim bozukluğu olan bir çocuk ya da genç, sözel olsun ya da olmasın sosyal iletişimde sıradan kuralları anlayabilmekte ve takip edebilmekte, masal anlatma ya da sohbet kurallarını anlamada ve kullandığı dili içerisinde bulunduğu duruma ya da karşısındakine göre şekillendirme konusunda problem yaşamaktadır. Bir tür psikolojik problem ile beraber sosyal iletişimde yaşanan bu gibi problemler çocuğun çevresi ile etkili bir iletişim kurmasına, bir başkası ile sosyal ortamlara girmesine engel olmaktadır. Hatta bu durum, okuldaki derslerini dahi negatif yönde etkileyebilmektedir.

Sosyal İletişim Bozukluğu Neden Olur?

Pragmatik bozukluk olarak da bilinen sosyal iletişim bozukluğu nedenleri, henüz kesin olarak saptanamamakla beraber pek çok duruma ve olaya dayanmaktadır. Pragmatik bozukluğu olan çocuklar ya da bireylerin aile üyelerinde çoğunlukla spektrum otizm, iletişim problemleri ya da öğrenme bozuklukları görülebilmektedir. Bu gibi genetik faktörler, sosyal iletişim bozukluğu nedenleri olarak gösterilebilmektedir. Fakat buna rağmen sosyal iletişim bozukluğu nedenleri hakkında şimdilik kesin bir bulgu bulunmadığından, konu ile alakalı olarak daha detaylı araştırmaya gerek duyulmaktadır.

Sosyal İletişim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Sosyal iletişim bozukluğu belirtileri; bireyin girdiği ortamda sözel ya da sözel olmayan yollardan iletişim kurma konusunda güçlük çekmesi, çevresindeki insanların iletişim şekline ya da konunun içeriğinde uyum sağlayamaması olarak gösterilebilmektedir. Bunun ile beraber sosyal iletişim bozukluğu olan kişiler konuşma sırasında sırayla konuşmak gibi sosyal iletişim kurallarını uygulama ya da kavrama konusunda problem yaşamakta, kastedilen konuları anlamaktadır. Ayrıca pragmatik bozukluk belirtileri otizm, zeka geriliği, anlama ve konuşma bozukluğu ya da bunama gibi rahatsızlıkların belirtileri ile benzeşmektedir.

Bu rahatsızlık başlıca özelliklerinden bahsetmek gerekirse de; selam verme gibi iletişimi sosyal amaçla kullanmakta eksiklik, iletişimi dinleyenin ihtiyacına göre yönlendirme becerisine sahip olmama, hikaye anlatma kurallarını kavrayamama, açık olarak belirtilmeyen konuları anlamada güçlük çekmedir.

Kendisinde bu gibi belirtiler görülen bir çocuğun en kısa sürede bir Uzman Psikologa götürülmesi oldukça önemlidir. Çocuk psikolojisi alanında uzman olan bu hekimler, çocuğun ya da genç bireyin durumunu göz önünde bulundurarak bir terapi yöntemi belirlemekte ve kişinin sosyal iletişiminin daha iyi bir hale gelmesine yardımcı olabilmektedir.