Şirket psikoloğu, şirketlerin personel odaklı stratejilerine yardımcı olmak amacıyla bu gibi çalışma ortamlarında faaliyet gösteren klinik psikologdur. Herhangi bir şirketin bir şirket psikoloğundan yardım almasının gerekli olduğunu anlayabilmesi için öncelikle genel performans ile hedeflenen performans arasındaki farkı değerlendirmesi gerekmektedir.

Bir şirketin sergilemiş olduğu performansı üzerinde etkili olan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Yer aldığı sektörün rekabet ortamı içerisindeki durumu itibari ile yükselmeyi hedefleyen ve planlayan bir konumda bulunduğunda, performansı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yürütülen çeşitli çalışmalardan bilindiği üzere, bir şirketin yükselmesini sağlayan faktörlerin başında şirket personeli gelmektedir. Şirket, personellerini ne denli eline alabiliyorsa, personeller de şirketi o denli yükseltebilmektedir. Bir şirketin psikoloji alanında eğitim gören bir insan kaynakları personeli bulunmaması halinde, o şirket için psikolog destek ihtiyacı doğmuş demektir.

Şirketinizin Psikoloğa İhtiyacı Var mı?

Bir şirket için psikolog destek ihtiyacı doğduğunda, bu alanda hizmet veren psikologlara müracaat edilmesi gerekmektedir. Özellikle de politika değişikliği gibi şirket içerisinde yapılan önemli ve radikal değişikliklerde ihtiyaç duyulan psikolog, personeller açısından şirket dışı bir destek olarak daha objektif olarak yaklaşabilmektedir. Öte yandan şirketin insan kaynakları psikoloji temelli olmasına rağmen, yine de dışarıdan alınan psikolog desteği, personellere güven sağlamaktadır.

Şirket Psikoloğu Olmasının Avantajları

Bir şirkette şirket psikoloğunun bulunması, gerek personeller bakımından, gerekse şirket tarafından çeşitli avantajlar sağlayabilmektedir. Örneğin; şirket psikoloğunun bulunması personellerin verimliliği artırırken, işe karşı dikkatlerin toplanmasını, şirket içerisindeki problemlerin en aza indirgenmesini ve hem personelleri, hem de işverenleri iş stresinden uzaklaştırabilmektedir.

  • Şirket Psikoloğu Verimliliği Artırır

Bir şirketin psikoloğunun olması ile elde edilen avantajlardan ilki çalışanların verimliliğini artırabilir olmasıdır.  Bu alanda yapılan araştırmalara göre, personellerin yüzde 80’inin verimliliği, çeşitli yaşam şartları ve kişisel endişelerden kaynaklı olarak düşüş gösterebilmektedir. Kişisel problemler ya da şirket politikaları ile zihni dolu olan personelin bu gibi psikolojik sorunları ise, iş ile alakalı konsantrasyonu olumsuz yönde etkilerken, personellerin yüzde 15’i güven problemi yaşayabilmektedir. 80:20 kuralı göz önünde bulundurularak personellerin performansını olumsuz yönde etkileyen faktörler psikolog tarafından tespit edilerek, uygulanan terapiler sayesinde yüzde 80 oranında performans artışı elde edebilmek mümkündür.

  • İşe Olan Dikkatinizi Artırır

Şirket psikologları, personellerin zihnini meşgul eden ve konsantrasyonunu bozan etkenleri nokta atışı ile tespit ederek, bu alanda çalışmalar yürütmektedir. Personeller ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler neticesinde dikkat dağınıklığına neden olan sorunlara çözüm üreten psikolog, bu sayede personelin işe olan dikkatini artırabilmektedir.

  • Sorunları Azaltır

Şirket psikoloğu, personelin ya da işverenin şirket politikaları ya da kişisel sorunları ile alakalı olarak da dışarıdan bir destek şeklinde çalışmalar yürütmektedir. Bu sayede personellerin de, işverenlerin de sorunlarını en aza indirgeyebilemektedir.

  • Sizi İş Stresinden Uzaklaştırır!

İş stresinin en önemli nedenlerinden biri, şirket politikaları ve çalışma koşullarıdır. Şirket personelleri bu alanda yapmış olduğu çalışmalar sayesinde çalışanların iş stersini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.