Çocuklarda özgüven, yetişkinlik döneminde sağlıklı bir birey olabilmesi, sağlam bir karaktere, iyi bir psikolojiye sahip olabilmesi ve mutlu, başarılı bir yaşam sürdürebilmesi açısından önemlidir. Bireyin sahip olduğu özgüven, kendisini iyi hissetmesini, kendisi ve etrafındakiler ile barışık olmasını sağlamaktadır.

Çocuklarda özgüven eksikliği çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Genellikle bireyin çocukluk döneminde gelişme gösteren özgüvenin temeli ilk olarak aile ortamında atılmaktadır. Bu süreçte pek çok faktör, çocuklarda özgüven eksikliği oluşmasına neden olmaktadır.

Çocuklarda Özgüven Oluşumunu Etkileyen 8 Unsur

Çocuklarda Özgüven Oluşumunu Etkileyen 8 Unsur

Çocuklarda Özgüven Oluşumunu Etkileyen 8 Unsur:

  • Anne ve Babanın Davranışları

Anne ve babanın tutumu, çocuklarda özgüven eksikliği ya da gelişimi konusunda en önemli faktörlerden biridir. Çocuğun aile ortamında almış olduğu olumlu yöndeki tepki ve görmüş olduğu davranışlar, bireyin özgüveninin oturmasına fayda sağlamaktadır. Genel olarak insan psikolojisinde çocuğun davranışları yaşamış olduğu çevreye göre şekillenirken, bedensel, sosyal ve bilişsel gelişim ile beraber özgüven, yine bu dönemde gelişme göstermektedir.

  • Öğretmenin Davranışları

Çocuklarda özgüven sorunu meydana gelmesindeki önemli faktörlerden bir diğeri de okul ortamında öğretmeninin kendisine göstermiş davranışlardır. Çocuğun kendini geliştirmesi, benlik kavramının gelişmesi açısından anne ve babanın davranışları ne kadar önemliyle, okul çağında olan bir çocuk için öğretmeninin tutum ve davranışı da o kadar önemlidir. Okula başlayan çocuğun hayatına giren öğretmen kavramı, genel olarak çocukların başarısı üzerinde oldukça etkilidir. Özgüvenin başarı ve davranışlar ile yakından ilişkili olması ve bu durumlara göre değişiklik gösterebilirken, her çocuk başarılı oldukça ve takdir gördükçe benlik kavramı gelişme göstermektedir.

  • Okul ve Çevre

Çocuk ilk olarak gerekli eğitimlerini ve gelişimini aile kurumunda görürken, bu kurumdan sonra çocuk için diğer bir önemli kurum ise okuldur. Kendisini okulda başarılı gören, arkadaş ve öğretmenlerinin takdirini toplayan ve bu ortamda sosyal bir çevre edinen çocuk, özgüven duygusunu kazanmakta ya da kaybedebilmektedir. Dolayısıyla okul ortamı çocuğun özgüvenini gelişmesi açısından önemlidir.

  • Anne Babanın Boşanması

Anne ve babanın boşanması ya da vefat etmesi gibi durumlar, çocuğun yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu gibi durumlarda çocuk anne ya da babasından hangisine karşı bağlılık yaşayacağı konusunda karmaşaya girerken, bu durum güven problemi yaşamasına, kendine olan güvenini kaybetmesine yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda çocuğun olumsuz yönde etkilenmemesi adına bir psikologdan yardım alınabilir.

  • Şiddet Uygulamak ya da Cezalandırmak

Şiddet, ceza gibi uygulamalar, çocuğun içine kapanık bir birey olarak büyümesine, saldırgan davranışlar sergilemesine ve özgüven eksikliği yaşamasına neden olmaktadır. Bunun aksine anne baba sevgisi ve saygısı gören çocuğun benlik kavramı gelişir ve özgüveni pekişir.

  • Genetik Unsurlar

Yapılan bazı araştırmalara göre bireyin karakterinin yüzde 30 ila 40’ı genetik faktörler doğrultusunda gelişme gösterir. Buna göre içe kapanık bir çocuğu açmaya çalışmak ya da dışa dönük bir çocuğu içine kapanık yapmaya çalışmak o çocukta özgüven eksikliğine neden olabilmektedir.

  • Fiziksel Rahatsızlıklar

Çocuğun sahip olduğu bazı fiziksel problemler, çocuklarda özgüven geliştirme konusunda olumsuz yönde etki edebilmektedir. Özgüven eksikliği için bir risk faktörü olarak görülen bu durum karşısında bir uzmandan profesyonel yardım alınması ve terapilere katılması gerekebilir.

  • Diğer Unsurlar

Çocuğun özgüven gelişimi ya da eksikliği gibi konularda bunların dışında başka faktörler de etkili olabilmektedir. Örneğin; stres, psikolojik problemler, farklı bir şehre ya da ülkeye taşınmak ve bunun gibi pek çok durum, özgüven problemine yol açmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler