Asperger Sendromu, otizm grubunda yer alan bir tür nöro-gelişimsel problem olarak ifade edilmektedir. İnsan beynindeki anomilerin değişmesi nedeniyle ortaya çıkan Asperger Sendromu, genellikle çocuklarda görülmektedir. Üstelik problemin ortaya çıkışındaki neden hakkında tam anlamıyla bir bilgi de bulunmamaktadır.

Otizm spektrum bozukluklarının en ılımlı olanı şeklinde nitelendirilen Asperger Sendromu, kız çocuklarına kıyasla erkek çocuklarında 5 katı fazla görülmektedir. Daha çok sosyal etkileşim sorunu olarak kendini gösteren bu problem beyindeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkarken, bu değişikliklerin nedeni ise bilinmemektedir. Ancak hastalığın gelişiminde genetik faktörlerin, virüslerin ve kimyasal toksinlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Asperger Sendromunun en belirgin özelliği sosyal etkileşim ve farkındalık eksikliğidir. Bunun yanı sıra sosyalleşme, arkadaşlık edinmede ya da sürdürmede güçlük çekme, göz temasında kaçında, dikkat problemi, vücut dilini anlayamama, dokunmaya, seslere, harflere ve kokuya karşı aşırı duyarlılık, mahremiyet algısının gelişmemiş olması, sakarlık, alkış ya da kol sallama gibi tekrar eden motor hareketleri ve rutine karşı aşırı bağlılık asperger sendromu belirtileri arasında yer almaktadır.

Asperger Sendromu Tedavi Edilir mi?

Asperger Sendromu tedavisi ne yazık ki mümkün olan bir durum değildir. Ancak bazı yöntemler ile hastalığının seyri hafifletilerek çocuğun daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi sağlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda uygulana asperger sendromu tedavisi ise genellikle psikologlar eşliğinde psikoterapi olarak yürütülmektedir.

Asprger sendromu için uygulanan tedavide daha çok çocuğun problem yaşadığı alanlara yoğunlaşarak çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin; psikoloji ve sosyallik bakımından daha sağlıklı olabilmesi ve sosyal biliş farkındalığı eğitimi, mesleki psikoterapi, fizik tedavi ya da ilaç tedavisi gerçekleştirilebilmektedir. Bunların yanı sıra konuşma ve dil terapisi de yine en sık uygulanan psikoterapi ve eğitim yöntemleri arasında yer almaktadır.

Asperger Sendromu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Asperger sendromu tedavi edilmezse çocuğun yaşamı olumsuz olarak büyük ölçüde etkilenmiş ve yaşam kalitesi düşmüş olacaktır. Daha sağlıklı bir eğitim hayatı ve yaşam imkanı için mutlaka çocukların eğitim ve tedavi görmesi gerekmektedir. Aksi takdirde asperger sendromu ile beraber çeşitli psikolojik sorunlar da ortaya çıkacaktır.

Asperger sendromunun tedavisi için mutlaka bir psikolog ile görüşülmesi gerekmektedir. Tanı koyan psikologlar soruna göre bir tedavi yöntemi belirleyecektir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler