Asperger Sendromu, günümüzde her 200 kişiden birinde görülen bir tür psikoloji sorunudur. Kadınlara kıyasla erkeklerde 8 katı görülen Asperger Sendromu, bireylerin pek çok alanda psikososyal problemler yaşamasına neden olabilmektedir. Çocukluk döneminden itibaren ortaya çıkan ve sosyal etkileşim problemine neden olurken, genel özellikleri ile otizme benzetilebilmektedir.

Asperger Sendromu tanısı daha çok 4 ila 11 yaş aralığındaki çocuklara konuşmaktadır. Bu rahatsızlığın en bilindik özellikleri ise; içe kapanıklık, bilişsel gelişim eksikliği, devamlı olarak tekrar eden davranışlar olarak örneklendirilebilmektedir. Bu durumda olan çocuklar çeşitli ortamlarda takip edilmekte ve öğrenme şekli, motor gelişimi, bağımsız yaşam becerileri ve güçlü – güçsüz yanları incelenmektedir. Bu hastalığın teşhisi yetişkinlerde oldukça güç olduğundan erken teşhisin önemi oldukça büyüktür. Ayrıca Asperger Sendromu tedavisi de en az teşhisi kadar önemlidir.

Asperger Sendromu Nedenleri

Asperger Sendromu nedenleri hakkında ne yazık net bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla nasıl engelleneceği de bilinmezken, daha çok genetik olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yani Asperger Sendromu nedenleri aileden kaynaklanabilmektedir.

Asperger Sendromu otizme benzerken, ikisi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; Asperger Sendromu bebeklik döneminde kendini belli etmezken, otizm çok küçük yaşlarda teşhis edilebilmektedir. Bunun yanı sıra bu sendroma sahip olan çocukların konuşmasında herhangi bir gecikme yaşanmamakta, fakat hareketlerin kontrolü ve sakarlık görülebilmektedir. Asperger Sendromuna sahip olan çocuklar için eğitimin önemi oldukça büyük olurken, sosyal etkileşim ve iletişim bakımından eğitime gerek duyulmaktadır.

Asperger Sendromu Belirtileri

Asperger Sendromu belirtileri ise genelde çocuğa göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; konuşabiliyor olmasına rağmen sohbet başlatıp ilerletmede güçlük yaşaması, resmi ve göz temasından uzak konuşma, aşırı derecede içine kapanık olma, rutini sevip değişiklikten hoşlanmama, ses tonu ve esprilerin algılanamaması, tek taraflı sohbete dalma, tekdüze konuşup tekrar edici davranışlarda bulunma, sevdiği konularda fazlaca konuşup bir iki konuda aşırı detaycı davranma ve motor becerilerinin yaşıtlarına göre geride olması, Asperger Sendromu belirtileri olarak gösterilebilmektedir.

Kendisinde bu gibi belirtiler görülen çocukların kesin olarak Asperger Sendromuna yakalanmış değildir. Bunun için çocuğun mutlaka uzman bir psikolog muayenesinden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Asperger Sendromu tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Yine psikolog ve psikiyatristler tarafından yürütülen bu sendromun tedavisinde genellikle terapi yöntemi uygulanmaktadır.