Özgül öğrenme güçlüğü, günümüzde insanlar için önemli bir sorun olarak bilinen bir tür nörolojik sorundur. İnsanların okuma, yazma, anlama, dinleme, kendini ifade etme ya da matematik öğrenme gibi konularda akranlarına kıyasla güçlük çekmesi ya da geride olması olarak ifade edilebilmektedir.

İnsanların öğrenme sürecinde bilgi elde etmesini zorlaştıran, öğrenme alanlarının işlevini engelleyen özgül öğrenme güçlüğü, birçok farklı şekilde görülebilmektedir. Dolayısıyla bu gibi sorunlarla karşı karşıya olan insanların mutlaka psikoloji ya da nöroloji alanında bir uzmana görünmesi gerekmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü; insanlara uygulanan bireysel testlerde kronolojik yaşının, zeka düzeyinin ve eğitim seviyesinin göz önünde bulundurularak okuma, yazılı anlatım ve matematik gibi konularda beklenenin altında olması durumudur.

Normal şartlarda kolaylıkla üstesinden gelinebilecek olan bu bozukluk birçok farklı çeşidi ile karşımıza çıkmaktadır. Disleksi (okuma güçlüğü), disgrafi (yazma güçlüğü) ve diskakuli (matematik güçlüğü) Özgül Öğrenme Güçlüğü çeşitleri olarak gösterilebilmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Anlaşılır?

Özgül öğrenme güçlüğü genellikle bireylerin okul öncesi döneminde görülen bazı belirtiler ile anlaşılabilmektedir. Her ne kadar bu dönemde kesin tanı koymak güç olsa da, konuşmanın gecikmesi ya da konuşma bozuklukları, zayıf kavram becerisi, yetersiz motor gelişimi gibi durumlar bu dönemin belirtilerindendir. İlkokul döneminde ise akademik başarısının, okuma-yazma ve aritmetik becerilerinin zayıf oluşu, tersinden yazma ve okuma, sağ-sol gibi kavramlar günler, mevsimler, aylar ve bu gibi bilgileri karıştırması, sakarlık, top yakalama, ip atlama ya da kendi başına çalışma alışkanlığının gelişmemiş olması gibi durumlar özgül öğrenme güçlüğü belirtilerindendir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü tedavi edildiğinde kısa sürede ortadan kalkan bir bozukluktur. Tedavi edilmediğinde ise ömür boyu devam etmektedir.

Okumak İçin Tıklayınız  Başarısızlığın Nedenleri

Bu hastalığın tedavisinde genellikle psikoeğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu alanda uzman olan psikolog ya da pedagoglar, normal eğitim sürecine devam eden çocuklar için ayrıca eğitim programları düzenlemektedir. Bu yöntem sayesinde çocuğun gelişimini engelleyen ya da yetersiz olmasına neden olan süreçlerin düzelmesi sağlanmakta, görsel, işitsel, kinestetik ve dokunma algısının gelişmesine ve algıdaki ayrışmalara yardımcı olunmaktadır.

Özgül öğrenme güçlüğü için uygulanan herhangi bir ilaç tedavisi bulunmazken, bunun ile beraber görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite, depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi durumlar ilaç ilaç verilebilmektedir.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.