Pek çok birey dönem dönem çeşitli konularda evham yapabilmekte, endişe ve takıntılara kapılabilmektedir. Fakat genellikle kişinin günlük yaşamında ortaya çıkan bu gibi problemler mücadele edebilmek ve yaşamı olumsuz yönde etkilemeden çözüme kavuşturabilmek mümkündür. Bunun aksine takıntıların kişinin günlük yaşamını etkilemesi ile beraber obsesif kompülsif bozukluk ortaya çıkmaktadır. Obsesif kompülsif bozukluk belirtileri, toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebilirken, bazı obsesyon ve kompülsiyon türleri daha sık görülebilmektedir.

Gerek Türkiye’de gerekse dünya toplumlarında en sık rastlanan obsesyon ve kompülsiyon türleri ise;

  • Bulaşma obsesyonu ve temizlik kompülsiyonu,
  • Kuşku obsesyonu ve kontrol kompülsiyonu,
  • Cinsel içerikli obsesyonlar, dini içerikli obsesyonlar,
  • Simetri – düzen obsesyon ve kompülsiyonları,
  • Dokunma ve sayma kompülsiyonları,
  • Biriktirme ve saklama kompülsiyonları,
  • Batık itikatlar,
  • Uğurlu – uğursuz sayılar ve renklerdir.

Obsesif kompülsif bozukluk, diğer bir deyişle takıntı hastalığı, çeşitli korku, düşünce ve takıntılar ile kompülsiyon adı verilen tekrarlayıcı davranışlar ve zihinsel fiillerden meydana gelen ruhsal bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Obsesif kompülsif bozukluk belirtileri taşıyan kişilerde belirgin problemlere neden olan ve zamanın boşa gitmesine yol açan bir rahatsızlık olmakla beraber aynı zamanda kişinin günlük rutinlerini, mesleki ya da eğitim ile alakalı işlevselliğini, sıradan toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini önemli ölçüde bozmaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluktan Kurtulmanın 6 Yolu!

Obsesif kompülsif bozukluk, günümüzde pek çok bireyin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen ruhsal bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bu rahatsızlık ile mücadele eden bireyler, rahatsızlıktan kurtulmanın yollarını ramakta ve obsesif kompülsif bozukluk tedavisi hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Obsesif kompülsif bozukluktan ve bunun ile beraber takıntılı düşüncelerden 6 egzersiz sayesinde kurtulabilmek mümkündür.

Obsesif kompülsif bozukluğu olan bir bireyin takıntılarını bir kağıda ya da deftere not etmesi, problemlerini anlamasına ve çözüm üretmesini kolaylaştırmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle takıntıları yazmak, takıntı hastalığından kurtulabilme konusunda oldukça önemlidir.

Kişinin kendisine zaman ayırması, pek çok sıkıntısından sıyrılabilmesi ve kendisini ön plana çıkarması da obsesyonlarından ve kompülsiyonlarından kurtulmanın bir yoludur. Bu durum her ne kadar egoistçe görülse de, bazen egoist davranmak, kişinin sağlığı açısından faydalı olabilmektedir.

Obsesif kompülsif bozukluktan kurtulmanın bir diğer yolu ise olayları iyi tarafından düşünüp değerlendirmektir. Her ne kadar olumsuz düşünceler zamanla bağımlılık yapar hale delse de, olumlu düşünmek olumsuz düşünmenin yerini doldurabilmektedir.

Pozitif insanlarla vakit geçirmek, takıntılı ve negatif düşüncelerden kurtulabilmenin en iyi ve en önemli yoludur. Dolayısıyla yüzünden gülümseme ve mutluluk eksik olmayan pozitif insanlarda vakit geçirmek oldukça faydalı olmaktadır.

Öte yandan fırsat buldukça uyumak ve spor yapmak da kişinin düşüncelerini toparlamasına ve takıntılarından kurtulmasına yardımcı olabilmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedenleri Nedir?

Obsesif kompülsif bozukluk nedenleri henüz tam manasıyla anlaşılmazken, temel teoriler; çevre, biyoloji, risk faktörleri, stresli yaşam koşulları ve aile yaşantısı üzerinedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi Nasıl Yapılır?

Obsesif kompülsif bozukluk tedavisi, psikologlar tarafından yürütülmektedir. Bu gibi rahatsızlıklarda kişinin profesyonel bir destek alması da oldukça önemli olurken, uzmanlar, kişinin rahatsızlık seviyesine göre psikoterapi uygulamaktadırlar.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler