Nozofobik Misiniz? Nozofobi, günümüzde bazı insanlarda görülebilen psikolojik sorunlardan biridir. Hastalığa yakalanma korkusu olarak ifade edilen bu durum, insanların yaşamını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir fobi olarak değerlendirilmektedir.

Nozofobi Nedir?

Günümüzde pek fazla bilinmeyen psikoloji sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan nozofobi, nedensiz, yersiz ve aşırı hastalığa yakalanma korkusu olarak tanımlanmaktadır. Nozofobinin en önemli özelliği insanın o esnada hasta olduğunu düşünmemesi olurken, bu durum nozofobiyi hipokondriden, başka bir değişle hastalık hastalığından ayıran fark olarak gösterilmektedir.

Hastalık hastalığı ile karşı karşıya olan kişilerde herhangi bir korku bulunmazken, nozofobik olan bireyler yaşamı süresinde hastalanmaktan, kansere yakalanmaktan ya da ölümden korkarak yaşamaktadır.

Çoğu zaman bedensel semptom bozukluğu olarak sınıflandırılan nozofobi, bazı durumlarda anksiyete olarak da nitelendirilebilmektedir. Özellikle de yüksek anksiyete bozukluğunda hastalık kapma korkusuna rastlayabilmek mümkün olurken, bu gibi durumlar ise genellikle nozofobiyi tetikleyebilmektedir.

Öte yandan nozofobik olan hastalar herhangi bir hastalığa dair fiziksel bir semptomdan şüphelendiklerinde, yaşadıkları yoğun kaygı hali nedeniyle doktora gitmeyi ertelemektedir. Üstelik hastalık sebebiyle acı çekme korkusu ile karşı karşıya olan bu kişiler, buna rağmen çoğunlukla gerçekleri göz ardı ederek belirsizlik içinde yaşamayı tercih etmektedir.

Nozofobi Nedenleri ve Belirtileri

Nozofobi nedenleri hakkında henüz net bir bulguya rastlamak mümkün olmasa da, genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin nozofobi nedenleri olabileceği düşünülmektedir.

Genel olarak sıklıkla görülen nozofobi belirtileri ise, ufak tefek fiziksel semptomlar karşısında aşırı sinirlilik gösterme, mikroplardan korunmak için abartılı önlem alma, doktorlardan kaçınsa dahi sık aralıklarla farklı doktorlara muayene olma gibi durumlar olarak örneklendirilebilmektedir. Ayrıca doktorların kötü bir hastalık tanısı koyacağına dair edinilen yoğun kaygı durumu da yine nozofobi belirtileri arasında yer almaktadır.

Nozofobik olan kişilerde sağlık kaygıları üzerine sık sık ve uzun uzadıya düşünmek temek özellik olarak görülebilmektedir. Bunun yanı sıra bu kişilerde yoğun korku ve yersiz tıbbi konsültasyonlar gibi davranış bozuklukları nedeniyle anksiyete semptomlarına da rastlanılabilmektedir.

Kendisinde bu gibi belirtiler görülen hastaların mutlaka bir psikologdan destek alması gerekmektedir. Alanında uzman olan bu hekimler kendisine bu gibi şikayetlerle başvuran danışanlarına terapi yöntemleri uygulamakta ve fobilerinden, kaygılarından sıyrılarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine yardımcı olmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.