Histrionik kişilik bozukluğu, kişinin devamlı olarak başına gelen olayları oldukça dramatik bir hale getirerek aktarma durumu olarak ifade edilmektedir. Histrionik kişilik bozukluğu olan kişilere halk arasında ilgi arsızı adı verilmektedir. İnsan psikolojisi ile yakından alakalı olan ve genellikle kişilerde ergenlik döneminde kendini gösteren bu kişilik bozukluğu, bazı kişilerde ise çevresel faktörlerden kaynaklı olarak ilerleyen yaşlarda da görülebilmektedir.

Histrionik Nedir?

Histirionik, bir tür kişilik bozukluğudur. Kişinin dikkatleri ve ilgiyi kendi üzerine çekebilmesi adına yaşamış olayları dramatize ederek anlatması, çevresini etkilemeye çalışan hareketlerde bulunması ve hatta rol yapması gibi durumlar olarak tanımlanmaktadır. Histrionik kişilik bozukluğu olan kişiler yetişkinlik döneminin ilk zamanlarında etrafından onay alma, tasdiklenme ihtiyacı duymakta, dikkat çekebilmek ve ilgi toplayabilmek için çeşitli davranışlar sergileyebilmektedir. Üstelik bu kişiler, narsist kişilik bozukluğu olan kişilere kıyasla hareketlerine daha çok dikkat etmektedir.

Histrionik ile yaşamak oldukça güç olabilirken, bu bozukluğa sahip olan kişiler ilgi odağı olmadığı durumlardan rahatsızlık duyması, duygularının yüzeysel ve hızlı değişim gösteriyor olması, fiziki görünümünü dikkat çekmek üzerine kullanması, yapmacık davranması, gösterişi sevmesi, gerektiğinde cinselliğini kullanması, başkalarını etkilemek adına farklı konuşma tarzları kullanması, duygularını aşırı derecede abartıp dramatikleştirmesi ve bunun gibi özellikleri ile bilinmektedir.

Histironik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin tedavi edilebilmesi için bir psikolog ya da bu alanda uzman bir hekime yönlendirilmesi oldukça önemlidir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Kimlerde Görülür?

Aynı zamanda bir tür davranış bozukluğu olarak nitelendirilen histrionik kişilik bozukluğu, genellikle çevresel, kalıtımsal ve psikolojik faktörlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Örneğin; bu bozukluk, ayartıcı ve kışkırtıcı davranışlar sergileyen bir anneye, hoşgörüsiz bir babaya sahip olan kişilerde görülmektedir. Kalıtımsal faktörler minimum düzeyde karşımıza çıkarken, genellikle psikolojisi sorunlu olan kişilerde görülmektedir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmalar, kişiyi histrionik ile yaşamak durumunda bırakmaktadır.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Histrionik kişilik bozukluğu tedavisi her ne kadar zor bir süreç olsa da, mümkün olan bir tedavidir. Bu tedavi genellikle psikologlar tarafından yürütülürken, daha çok uygulanan ve daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan tedavi yöntemleri ise bireysel ya da grup terapi yöntemleridir.

Histironik kişilik bozukluğu olan kişilerin asıl problemi, bastırma – savunma mekanizmasını sağlıklı insanlara kıyasla daha sık kullanması ve bu şekilde geçmişlerini kendileri adına silinmiş bir hale getirmesidir. Dolayısıyla histrionik kişilik bozukluğu tedavisinde kişinin asılda farkında olmadığı, yalan söylemek ya da olmamış gibi davranmak sureyle bastırmaya çalıştığı düşüncelerinin farkına varmalarını amaçlamaktadır.

Histrionik kişilik bozukluğu tedavisinde terapistler hastalara uygulamış oldukları psikoterapi yöntemleri ile duygusal görünümlerini göz önünde bulundurarak kendilerini doğru bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmaktadır. Hastanın içinde yatan duygularını açığa çıkarma üzerine çalışmalar yürüten terapistler, bazı hastalar için psikiyatristler ile ortak çalışmalar yürütebilmekte ve eş zamanlı olarak ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.