Histeri Kişilik Bozukluğu Nedenleri ve Belirtileri! İnsan psikolojisi ile alakalı bir durum olan histeri kişilik bozukluğu, günümüzde en sık rastlanılan kişilik bozukluğu türlerinden biridir. Genellikle yetişkinlik döneminin ilk zamanlarda ortaya çıktığı düşünülün bu kişilik bozukluğu, bireyin dikkat çekmek, ilgi görmek, odak noktası haline gelebilmek adına kendini belli etmeye çalışması, farklı davranışlar sergilemesi durumu olarak ifade edilmektedir. Histrionik kişilik bozukluğuna genel bir tanımlama yapmak gerekirse; kişinin dış görünüşüne özen gösteren, etrafındaki insanlar üzerinde pozitif etki bırakmaya çalışan, ilgiyi ve dikkat üzerine çekmek üzere çeşitli davranışlar sergileyen, dolayısıyla ilişkilerinde etkileyici tutumlarda bulunan, yaşadığı olayları abartılı bir şekilde ve dramatize ederek aktaran, gerektiğinde de kendini acındıran bireylerdir.

Histeri Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Histeri kişilik bozukluğu, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmesi mümkün olan bir durumdur. Fakat genel edenler, bireyin çocukluk döneminde yaşamış oldukları, travmaları ve çevresinden örnek aldığı bazı davranışlardır. Örneğin; bireyin çocukluk döneminde, annesinin baştan çıkarızı davranışlarını örnek alarak, babaya ilgi duyması histeri kişilik bozukluğu nedenlerinden biri olarak gösterilebilmektedir. Dolayısıyla bu gibi bir kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler, yetişkinlik döneminde karşı cinsi etkilemek üzerine davranışlarda bulunmaktadır. Üstelik histironik ile yaşamak, erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık rastlanan bir durumdur.

Histeri Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Histireri kişilik bozukluğu olan bireylerde genel olarak görülen belirgin durumlar; abartılı duygusal tepkiler, insanlarla hemen yakın ve samimi ilişkiler kurma, değersizlik duygusu, flörtiyoz durum – cinsel soğukluk, aşırı dramatik davranışlar ve bunun gibi durumlardır.

Genel olarak histeri kişilik bozukluğu belirtilerine örnek göstermek gerekirse; ilgi odağı olmak, olmadığı zamanlarda rahatsızlık duymak, uygunsuz davranışlarda bulunmak, dış görünüşü ile alakalı dikkat çekici giysiler giymek, duygularda sık sık yaşanan değişkenlik, yapmacık davranışlar, abartılı duygusallıklar, çevresindekileri rahatlıkla etkisi altına alma durumu, değişime karşı isteksiz olma, kendiyle gurur duyma, teşhirci davranışlar, ani kararlar verme, sürekli tatmin edilme ve onay alma ihtiyacı, karşısındakini etkileyici konuşmalar ve davranışlarda bulunma, ikili ilişkilerde fazla yakınlık ve bunun gibi pek çok durum, histrionik kişilik bozukluğu belirtileri arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlarda bireylerin psikolojik açıdan destek alması ve tedavi olması önemlidir.

Histeri Kişilik Bozukluğunun Tedavisi Mümkün mü?

Histeri kişilik bozukluğu, tedavisi zor, fakat mümkün olan bir kişilik bozukluğu türüdür. Bu gibi durumlarda hastaların tedavi süreci genellikle psikolog ya da psikiyatristler tarafından yürütülmektedir. Bazen de her iki hekim, hastanın durumuna göre ortak bir tedavi yürütebilmektedir.

Histeri kişilik bozukluğu tedavisinde uygulanan yöntemler, çoğunlukla psikoterapi üzerine olmaktadır. Terapistler bilişsel davranışçı psikoterapi gibi terapi yöntemlerinde, hastalar olayları hiç yaşamamış gibi kabul ettiğinden ya da geçmişinden ve hafızasından tamamen silme eğilimi gösterdiğinden ilk etapta bilinçaltına yönelmektedir. Hastayı sürekli olarak motive etmek ve onaylamak, tedavi sürecinde oldukça önemli kabul edilmektedir. Bunun ile beraber ağır histrionik kişilik bozukluğu gösteren hastalarda psikoterapinin yanı sıra eş zamanlı olarak ilaç tedavisi de uygulanırken, genellikle bu yöntem pek fazla uzun süre devam etmemektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.