Eşitsizlik; günümüzde bazı insanların sıklıkla tecrübe ettiği problemlerden biridir. Gerek maddi güç, gerekse elde edilen fırsatlar konusunda yaşanan eşitsizlik, insanların büyük çoğunluğunun yaşam tarzını ve standartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Üstelik bu kadarla sınırlı kalmazken eşitsizliğin insan psikolojisi üzerindeki etkileri de oldukça büyüktür.

Eşitsizlik çoğu zaman insanların içerisinde bulunduğu mevcut durum ve ekonomik dalgalanmalarla karakterize edilirken, bu durum sosyal sınıflandırmalara da neden olmaktadır. Zenginler, orta sınıf ve yoksullar olarak sınıflandırmalara yapılmakta ve bu durum insanlarda psikolojik etkilere neden olmaktadır.

Günlük Hayattaki Eşitsizlik

İnsanların ekonomik şartları nedeniyle içerisinde bulundukları sosyal sınıf, gerçekleri algılama şeklini, hissiyatı ve davranış biçimini etkileyen bir faktördür. Günümüzde en fakir ve en zengin insanın sahip oldukları paralar toplumdaki haksızlık ve eşitsizliği gözler önüne sererken, ekonomik eşitsizliğe sahip olunan toplumlarda daha az güven, daha çok rekabet ve daha çok ekonomik farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Sosyal Sınıflamalarla Doğan Eşitsizlik

Dünyaya gelen her insan belirli bir sosyal sınıfta büyümekte ve yaşamını sürdürmektedir. Dolayısıyla bu insanların çevresindekilere benzeyen düşünce, hissetme ve davranış yapıları oluşmakta ve bu durum da diğer insanlara karşı davranış şeklini ve ilişkileri belirlemektedir.

Alt sınıftaki insanlar çoğu zaman sosyal sınıfları nedeniyle sahip olduklarının kendi tercihleri olmadığı ya da dış etkenlere bağlı olduğuna inanmaktadır. Üst sınıf insanlar ise yüksek bir mali güce ve sosyal hiyerarşiye sahiptir. Dolayısıyla eşitsizlik bu insanlar üzerinden haksızlık gibi bir durumu da beraberinde getirirken, her iki durum da insanların psikolojini alt üst edebilmektedir.

Eşitsizliğin Psikolojik Etkileri

Ekonomik ya da sosyal sınıf eşitliği insanlar arasında pek çok farka neden olmaktadır. Örneğin; alt sınıftaki insanlar bulundukları durum gereği sahip oldukları şartlara karşı daha duyarlı olabilmektedir. Üst sınıftaki insanlar da her ne kadar sahip oldukları maddi güç nedeniyle farklı düşüncelere neden olsa da, aslında başkalarının kendileri hakkındaki düşüncelerine karşı daha duyarlı olabilmekte ve bilişsel empati kurabilmektedir.

Eşitsizliğin Psikolojik Etkileri bu kadarla sınırlı olmazken, eşit olmayan bazı toplumlarda insanlar daha güvensiz, daha zayıf ya da depresif bir hale gelebilmektedir.

Randevual

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.