İstismar, bir insanın iyi niyetinin suiistimal edilmesi, kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. İstismarın pek çok farklı türü bulunurken, bunlardan biri de duygusal istismardır. Duygusal istismar ise, psikolojik ve duygusal açıdan insanın duygularının sömürülmesi, kötüye kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir dille izah etmek gerekirse; insanın duygusal durumunun ailesi, iş arkadaşları, yakın çevresi ya da sosyal yaşamındaki insanlar gibi istismarcılar tarafından kendi lehine kullanılmasıdır.

Duygusal İstismar Nedir?

Günümüzde en sık karşılaşılan istismarcı türlerinden biri de duygusal istismardır. Genellikle çocukluk döneminde başlayan duygusal istismar, çoğu zaman gözle görülmediği ve sessiz sedasız gerçekleşmesi sebebiyle psikolojide göz ardı edilen bir durum olarak ifade edilmektedir.

Fiziksel ye da cinsel istismarda gözle görülen belirtiler bulunurken, duygusal istismarda görülebilecek herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. İnsanın duygularının kötü yönde kullanılması, suiistimal edilmesi olarak ifade edilebilmektedir. Duygusal istismar farklı şekillerde gerçekleştirilebilirken, aile bireyleri ya da ebeveynlerin çocuğa karşı olağan üstü beklentiler içerisinde olası, ona yeteri kadar sevgi ve şefkat gösterilmemesi gibi durumlar duygusal istismar türlerindendir.

Duygusal İstismar Belirtileri ve Nedenleri

Duygusal istismar belirtileri her insanda farklı şekilde görülebilmektedir. Örneğin; duyguları fark edememe, hissizleşme, tükenmişlik, cesaretsizlik, özgüvensizlik, reddedilmeye karşı aşırı hassasiyet, aşırı duygusallık ve mükemmeliyetçilik gibi durumlar Duygusal İstismar belirtileri olarak gösterilebilmektedir.

Duygusal istismar nedenleri ise genelde istismarcıya göre değişmektedir. Otoriter ebeveyn, narsist aile bireyleri, aşırı korumacı, izin verici ebeveyn, mükemmeliyetçi anne baba, çocuğun yaşamında yeteri kadar bulunmayıp ona devamlı sorumluluklar yükleyen aile bireyleri birer duygusal istismar nedenleri olarak örneklendirilebilmektedir.

Bir Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Duygusal istismara uğrayan ve hatta uğratan herkesin mutlaka alanında uzman olan bir psikologdan destek alması tavsiye edilmektedir. Çocukluk döneminden itibaren başlangıç gösteren bu durum bireyin yaşamını önemli ölçüde etkilemekte, yaşam kalitesini düşürmekte ve bireyi yalnızlığa itebilmektedir.

Duygusal istismar nedeniyle profesyonel bir yardım almak üzere psikologlara müracaat eden kişiler için genellikle psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır. Daha çok bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi üzerinde gerçekleştirilen bu tedavide bireye sorunları ile nasıl başa çıkabileceği konusunda yardımcı olunmakta ve hayata daha güçlü bir şekilde tutunması sağlanabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.