Aile yaşamını, okul hayatını ve sosyal ilişkileri negatif yönde etkileyen hiperaktivite bozukluğunun erken tanısı büyük öneme sahiptir. Daha çok erken çocukluk döneminde kendini gösteren DEHB, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uzmanlar tarafından uygulanan bir test neticesinde teşhis edilebilmektedir.

Hiperaktivite bozukluğu, genellikle çocukluk döneminde başlangıç gösteren bir psikolojik rahatsızlık olarak ifade edilmektedir. Bu bozukluğun ana özelliği, kalıcı ve devamlı olan dikkat sürecinin kısa olması, engellemeye ilişkin tecrübe eksikliğinden dolayı meydana gelen davranışlardaki atak durumu ve huzursuzluk olarak bilinmektedir. Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu belirtileri genellikle 3 yaşında ortaya çıkarken, teşhisi ise çoğu zaman ilkokul çağında iken konulmaktadır. Fakat son dönemlerde bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde testler geliştirilmiş ve DEHB’nin teşhisi daha kısa sürede konulur hale gelmiştir. Bu sayede alanında uzman olan psikologlar tarafından tedavi süreci yürütülebilmekte ve hiperaktivite bozukluğunun kısa sürede üstesinden gelinebilmesine olanak sağlanmaktadır.

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu Nedenleri

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ailenin ya da öğretmenlerin tutumundan kaynaklanmamaktadır. Aksine çocuklarda hiperaktivite bozukluğu nedenleri, genetik etkenler, zihinsel ya da fiziksel bozukluklardır. Örneğin; sinir sisteminde meydana gelen bozukluklar, psikolojik problemler, hipertiroidizm ya da aşırı derecede tiroid hormonu ve beyindeki işlev bozuklukları, çocuklarda görülen hiper aktivite bozukluğu için neden olarak gösterilebilmektedir.

Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuğa Nasıl Davranılmalı?

Hiperaktivite bozukluğu olan çocuğa davranış şekli, normal bir çocuğa davranış şeklinden farklı olmalıdır. Hiperaktif bir çocuğa sahip olan aileye oldukça fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Çocuğun öğretmenlerinin ailesinin ve doktorunun devamlı olarak iletişim halinde olması önemlidir. Öte yandan ailenin çocuk için koymuş olduğu kurallarda net olması ve bu kuralları yazılı bir hale getirip belirli bir köşeye asması tavsiye edilmektedir.

Hiperaktivite bozukluğu olan çocuğa davranışların daha öğretici ve öğüt verici olması gerekmektedir. Ailenin ve çevresinin çocuğa karşı espri anlayışını kaybetmemesi, sabırlı olması, hoşgörülü davranması ve bu bozukluğun karakter problemi olmayıp, biyolojik bir problem ile mücadele edildiğini unutmaması da önemlidir. Üstelik hiperaktif olan çocuğun iyi günlerinin olabileceği gibi kötü günlerinin de olabileceğinin göz önünde bulundurulması, olumsuz davranışları ya da cezaları üzerinde değil, olumlu davranışları üzerine odaklanılması gerekmektedir.

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi

Çocuklarda hiperaktivite bozukluğu tedavisi alanında uzman olan psikologlar tarafından yürütülmektedir. Bilişsel – davranışçı terapi, play attention ve dikkat artırma gibi yöntemler, tedavi sürecinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesine ve daha etkili bir iyileşme oranlarının elde edilmesine büyük oranda fayda sağlamaktadır.

Dolayısıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğa sahip olan ailenin, alanında uzman olan hekimlerden profesyonel destek alma konusunda tereddüt etmemesi gerekmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler