Bipolar Bozukluk Nedir ? Belirtileri Nedir? Bipolar, diğer adı ile manik depresif bozukluk; maniden depresyona kadar giden ve ruh halinde yaşanan aşırı değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. İlk zamanlarda manik depresif bozukluk ya da manik depresyon olarak nitelendirilen ve öz Türkçesinin iki uçlu duygulanım bozukluğu olduğu bilinen bipolar afektif bozukluk, görülen riskli davranışlardan ötürü kişinin ilişkilerini ve kariyerini olumsuz yönde etkileyen, tedavi edilmediği takdirde de intihara kadar giden bir oldukça ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır.

Bipoların (manik depresif bozukluk) nedenleri, yapılan araştırmalar neticesinde henüz belirlenememiş olsada, genellikle çevresel ve genetik etkenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca pek çok genin de manik depresif bozukluğa etki ettiği de bilinmektedir.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Psikoloji dalı ile yakından alakadar olan ya da etrafında çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayan yakınları mevcut olan kişiler, bipolar bozukluk nedir diye merak etmekte ve bu sorunun cevabını bulabilmek için araştırma yapmaktadır. Bipolar bozukluk, iki farklı hastalık dönemleri ile karakterize olan bir ruhsal bozukluktur. Bu iki farklı hastalık dönemlerinden biri mani olarak nitelendirilen taşkınlık, diğer ise depresyon olarak nitelendirilen çöküntü halidir. Birbirine zıt olarak görülen bu iki hastalık evresi yatışma ve alevlenme ile seyrederken, bu dönemlerin dışında hastalar normal hayatlarına devam edebilmektedir.

Manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan bu hastalığın ortaya çıkmasında genetik etkenler büyük ölçüde rol almaktadır. Bunun ile beraber beyin hücreleri arasındaki iletiyi sağlayan kimyasal maddelerin taşınması ya da seviyelerinde yaşanan değişiklikler de bu hatalığın nedenleri arasında yer almaktadır. Bu değişiklikler beyindeki ileti düzenini bozarak hafıza, düşünce ve duygudurum sistemini olumsuz yönde etkilemektedir.

Öte yandan manik depresif bozukluk, stresti ya da travmatik durumların neticesinde de oraya çıkabilmektedir. Bu durum bazen aileden ya da kişinin çok sevdiği yakınlarından birinin vefatı, işin kaybı, taşınma ya da doğum gibi psikolojik olaylar nedeni ile kişide görülebilmektedir.

Bipolar Bozukluk Nedir

Bipolar Bozukluk Nedir

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluk rahatsızlığının belirtileri;

  • Az uyuma ya da hiç uyumama isteği,
  • Çevreyi rahatsız edecek hareketlerde bulunma,
  • Pek çok düşüncenin zihinden uçup gitmesi,
  • Çok fazla konuşma durumu,
  • Kolaylıkla heyecanlanabilmek ve kendini devamlı huzursuz hissetmesi,
  • Dikkatsiz bir şekilde para harcaması
  • Kişinin kilosunda ya da iştahında büyük ölçüde değişikliktir.

Bu hastalığın belirtilerini kendinde ya da yakınlarında fark eden kişilerin en yakın zamanda uzman bir psikolog ile görüşmesi gerekmektedir. Genel kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Alanında uzman olan Psikologlar, hastaya göre bir tedavi programı hazırlamaktadır. Bu tedavi programında ilaç kullanımının yanı sıra, kişinin hayatını bir düzene oturtmak, kötü beslenme ile alkol – madde gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak, olumlu yönde düşünebilme ve davranabilme yetisini geliştirmek, stresle başa çıkabilme yöntemlerini öğretmek, hastalığın seyri konusunda detaylı bilgi verebilmek adına yöntemler mevcuttur. İlaç tedavisinde de özellikle lityum gibi ilaçlar tercih edilirken, bunun ile beraber valproat, karbamazepin gibi ilaçlar da kullanılmaktadır.

Bipolar Bozukluk Tedavisi, Tedavi Süresi ve İşleyiş

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler