Bipolar bozukluk, iki uçlu duygudurum bozukluğu ya da nanik depresif bozukluk olarak da nitelendirilmektedir. Beyni olumsuz yönde etkileyerek duygudurumda, günlük rutinleri gerçekleştirme yetisi ve enerjide problemlere sebep olan manik depresif bozukluk, kişinin günlük hayatında ani iniş – çıkışlar gerçekleştirirken, günlük olaylara bağımlı ya da bağımsız olarak devamlı keskin dönüşler halinde kendini göstermektedir.

Kişinin yaşamış olduğu bu ani iniş – çıkışlar ve kesin dönüşler, düşünceler, duygularda, davranış biçimlerinde ve günlük yaşamda etkili olabilecek ölçüdedir. Bipolar bozukluk, kişinin kendisini manik – hipomanik adı verilen oldukça coşkulu, depresif adı verilen oldukça durgun bir dönemden geçtiğini hissettiği ya da karma olarak adlandırılan her iki dönemden de aynı anda geçebileceği türden bir hastalıktır. Günümüzde bipolar bozukluk tedavisi mevcut olmakla beraber, uygulanan tedavi yöntemleri ise ilaç tedavisi ve psikoterapidir.

Bipolar bozukluk ve evlilik, hastaların ve yakınlarının en merak ettiği konular arasında yer alırken, iyi bir tedavi altında olan hastaların evliliğinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. Fakat genel olarak bakıldığında bipolar bozukluğu olan bir hasta ile evli olmak, eşler adına beraberinde depresyon gibi ruhsal bozukluklara da neden olabilmektedir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Nasıl Yapılır?

Alanında uzman olan psikolog ve terapistlerin uygulamış olduğu tedaviler sayesinde, en şiddetli manik depresif atakları geçiren hastaların dahi hastalık belirtilerinde ve duygudurum değişikliklerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Bipolar bozukluk tedavisi iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri ilaç tedavisi, diğeri ise psikoterapidir. İlaç tedavisinde kişinin duygudurumunu düzenleyici, atipik antipsikotik ve antidepresan türünde ilaçlar kullanılmaktadır. Diğer tedavi yöntemi olan psikoterapi ya da konuşma terapisinde ise; hastaya ve yakınlarına yardımcı olunmakta, eğitim verilmekte ve rehberlik edilmektedir. Bipolar bozukluk hastalığının en iyi şekilde tedavi edilebilmesi adına oluşturulan planda ilaç tedavisi ile beraber konuşma terapisi de uygulanmaktadır. Tedaviye yeterli süre içerisinde uzman hekim kontrolünde devam edilmesi, hastalığın semptomlarını kontrol almayı sağlayacaktır.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Bipolar bozukluk, eski adı ile manik depresif bozukluğun tedavi süresi, hastalara ve hastalığın seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Fakat bu rahatsızlığın tedavi ile ortadan kaldırılabilmesi mümkün olmazken, ancak bipolar bozukluk atakları kontrol altına alınabilmekte ve mani ya da depresif atağın olmadığı bir yaşam kalitesi oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla bu şekilde bir tedavi kimi hastalarda ömür boyu gerekli olurken, kimi hastalarda belli bir müddet devam edilmesi yeterli olabilmektedir.

Bipolar Bozukluk Tamamen Düzelir mi?

Bipolar bozukluk hastalığının bütün türlerinde aktivite, enerji ve duygudurum bozuklukları yaşanmaktadır. Bipolar bozukluk belirtileri iki farklı dönemde incelenirken, manik dönemin belirtileri; aşırı coşkulu ve enerjik hissetmek, heyecanlı ve sabırsız olmak, çok hızlı konuşmak, konudan konuya atlamak, düşüncelerinni hızlı değişmesi ve riskli işler yapmaktır. Depresif dönemin belirtileri ise; mutsuz, huzursuz, karamsar, boş ve umutsuz hissetmek, uyku problemleri, az ya da çok uyku uyumak, devamlı unutmak, ölüm ve intihar düşünceleridir.

Genellikle bipolar bozukluğu olan kişiler iyi bir tedavi ile ataklarını kontrol altında alabilmekte ve daha iyi bir yaşam olanağı elde edebilmektedir. Bipolar bozukluk kişilerde 15 – 20’li yaşlarda ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Dolayısıyla tedavi ile tamamen düzelmesi de mümkün değildir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler