Psikoloji literatüründe Mindfulness olarak ifade edilen bilinçli farkındalık, insanın yaşadığı ana açık ve yargısız olarak dikkatini vermesi, anlık olarak meydana gelen her türlü şeyi kabul etmesi olarak ifade edilmektedir. Farkındalık ile beraber bilinçli olmayı da kapsayan mindlfulness, yargısızlık, kabul ve yaşadığı ana odaklanmayı temel alan bir farkındalık durumudur.

Bilinçli farkındalık, çoğu zaman insanlara her olayı tüm gerçeğiyle görebilme ve kabul edebilme imkanı sağlamaktadır. Acıların azalmasına, hayattaki anların, anıların zenginliğini fark edebilmeye yardımcı olan mindfulness, resmin tümüne odaklanarak, günlük alınan kararlarda daha sağlıklı olunmasını da sağlayabilmektedir.

Bilinçli Farkındalık Nedir?

Bilinçli farkındalık, bireyin şuanki anda gerek kendisinde, gerekse etrafında meydana gelenleri olduğu gibi kabul etmesi, bu ana odaklanarak vermiş olduğu dikkatin niteliğini fark etmesi ve fark ettiği her şeyi sakince ve yargısız olarak kabul etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilinçli farkındalık sürecinde insan zihnindekilere, kalbindekilere, duygularına ve bedenindeki hislere dikkatini vererek şuanki anda kasıtlı ve yargısız olarak kalmaktadır.

Bilinçli farkındalık psikolojide bir kavram olmaktan ziyade deneyimselliktir. Dolayısıyla bilinçli farkındalık kavramını anlayabilmek için deneyimleri dikkate almak gerekir. Örneğin; bireyin dün akşam yemiş olduğu yemek dahi bir deneyim olurken, kişinin bu deneyime verdiği zaman, dikkat ve farkındalığı artırması halinde, otomatik olarak yaşam kalitesi de artabilmektedir.

Bilinçli Farkındalık Neden Önemlidir?

Bilinçli farkındalık genellikle anda kalmayı sağladığından yaşamda olup biten her şeye ayrı bir anlam kazandırmakta, kişinin yaşam kalitesini artırmaktadır. Üstelik temelli müdahaleler anksiyete bozukluğu, depresyon, madde bağımlılığı, panik atak, tükenmişlik sendromu, krobik ağrı ve bunun gibi pek çok alanda fayda sağladığından oldukça önemli kabul edilmektedir.

Bilinçli Farkındalık Nasıl Sağlanır?

Bilinçli farkındalık elbette ki yalnızca anı yaşamak ve kabul etmek değildir. İki boyutu bulunan mindfulness, hem mevcut anda yaşananları algılamak, hem de algılananları kabul ve takdir etmektir. Bilinçli farkındalıkta 3 önemli adım bulunurken, bunlar; dikkat, niyet ve tutumdur. Bilinçli farkındalığı sağlayabilmek adına bu 3 adımın yerine getirilmesi gereklidir

Bunun dışında bireyin uzman bir psikologdan yardım alması da bilinçli farkındalığı sağlamak adına önemli bir adım olacaktır. Genellikle bu tür sorunlarda uzmanlar tarafından uygulanan terapi yöntemleri kişinin anı algılayıp yaşananları kabul etmesine yardımcı olmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.