Anksiyete ile Panik Atak Arasındaki Farklar! Anksiyete bozukluğu, halk dilinde devamlı kaygı hali olarak bilinmektedir. Günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen anksiyete (kaygı) bozukluğu, korku, sinirlilik, endişe ve gerginliğe neden olan pek çok bozukluklar adına kullanılan bir psikoloji terimidir. Kişinin nasıl hissettiğini ve davrandığını etkileyen bu rahatsız, ayrıca fiziksel belirtilere de sebep olabilmektedir.

Kadın ya da erkek fark etmeksizin pek çok kişide rastlanılan anksiyete bozukluğu, genellikle kişileri 10 ila 25 yaşları arasındaki dönemlerde bulmaktadır. Kişiler üzerinden aşırı sinir, korku gibi hissiyatlara neden olan bu rahatsızlık, davranış biçimlerine de etki ederken, kaygı, belirsizlik ve huzursuzluk hali günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Anksiyete Nedir? Panik Atak Nedir?

Anksiyete, kişilerin stresli durumlar için vermiş olduğu insani bir tepki olarak bilinmektedir. Fakat herhangi bir tetikleyici durum söz konusu olmadan devam eden bu durum ciddi bir rahatsızlık haline gelmektedir. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan tanıma göre anksiyete (kaygı) bozukluğu; gerginlik hissi, artan kan basıncı ve endişeli düşünceler gibi fiziksel değişimler ile karakterize bir duygudur. Sıradan kaygı hisleri ile anksiyete bozukluğu arasındaki farkın bilinmesi gerekmektedir. Anksiyete bozukluğu da genel olarak düşüncelerin ve endişelerin tekrarlanması hali olarak tanımlanmaktadır.

Anksiyete tedavisi, alanında uzman psikologlar tarafından davranışsal terapi, psikoterapi ve ilaç kombinasyonu gibi yöntemler ile gerçekleştirilmektedir. Anksiyete tedavisine başlayabilmek için bazen kişilerin alkol bağımlılığı ya da depresyon gibi bu rahatsızlığın altında yatan nedenin kontrol altına alınmasını sağlamak gerekmektedir.

Panik atak ise; günümüzün en sık rastlanılan psikolojik rahatsızlıklarından biridir. Bir tür korku yanıtı olarak tanımlanan panik atak, insan vücudunun korkuya, tehlikeye ya da heyecana olması gereken tepkiden daha fazlasını göstermesi halidir. Panik atak belirtileri ve semptomları aniden meydana gelirken, çoğu zaman 10 dakika içerisinde en üst seviyeye ulaşmakta ve maksimum 20 ya da 30 dakika içerisinde son bulmaktadır. Kişilerin günün herhangi bir saatinde ya da herhangi bir yerde dahi panik atak geçirebilmesi mümkündür.

Anksiyete ile Panik Atak Arasındaki 5 Fark!

Panik atak ile anksiyete bozuklukları genellikle benzer şekillerde hissedilebilirken, pek çok farklılıkları da mevcut bulunmaktadır. Örneğin; panik atak belirtileri genellikle aniden ortaya çıkmaktadır. Anksiyete bozukluğunda ise durum bunun aksine yavaş yavaş gelişme göstermektedir.

Anksiyete genellikle stres ya da tehdit altındaki bir durum ile alakalı olurken, panik atak stres etkenini göstermemekte ve genellikle içten gelmektedir.

Anksiyeteyi hafif düzeyde yaşayabilmek mümkün olurken, panik atak genellikle şiddetli ve yıkıcı olarak gerçekleşmektedir. Panik atak esnasında insan bedeninin özerk yanıtı uygulamada olmakta ve anksiyeteye kıyasla fiziksel belirtileri daha yoğun ortaya çıkmaktadır. Ayrıca panik atak, çoğu zaman başka bir saldırıya uğramakla alakalı kaygıları ya da korkuları tetiklemektedir. Bu durum ise, kişinin davranışları üzerinde bir etkiye neden olurken, saldırıya uğrayabileceği düşünülen mekanlardan uzaklaşma, kaçma hissine neden olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler