Günümüzde pek çok birey duygusal, düşünsel ya da sosyal açıdan tıkanmalar yaşayabilmektedir. Bu gibi durumlarda yaşamış olduğu bu tıkanmaları bir yoluna koymak ve eski ruhsal sağlığına kavuşmak adına psikolojik destek almak gerekebilir.

Bireyler, hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündüğünde, ailesiyle, eşiyle çocuklarıyla çeşitli problemler yaşadığında, bir yakınını kaybettiğinde, duygusal olarak kendini kötü hissettiğinde, bazı davranışlarından hoşnut olmayıp değiştirmek istediğinde, hayatını düzene sokmak istediğinde, travmatik bir olay yaşadığında ya da bunun gibi çeşitli durumlarda psikolojik destek alma kararı verebilmektedir.

Neden Terapi Almalısınız?

Psikoterapi, bir bireyin kendi farkındalığını, duygusal, ruhsal ve ilişkisel sağlığını artırmak için uygulanan bir tedavi biçimi ya da görüşme olarak tanımlanmaktadır. Konu ile alakalı olarak yapılan araştırmalara göre, günümüzde yetişkinlerin yüzde 30 ila 50’si, yaşamının belli bir döneminde duygusal problemler yaşamaktadır. Bunun ile beraber her dört kişiden birinin hayatı boyunca dönem dönem ruhsal problemler yaşadığı bilinmektedir. Dolayısıyla hemen hemen her birey, gerekli gördüğünde birileriyle konuşmaya ya da uzman psikologlardan destek almaya ihtiyaç duyabilmektedir.

Negatif yönde duygusal problemler yaşayan ve terapi gören birçok birey, terapinin kendi yaşamında büyük değişikliklere yer açtığını söyleyebilmektedir. Öte yandan bilişsel davranışçı, şema, Gestalt gibi çeşitli terapi yöntemlerinin farklı ruhsal problemler adına etkili birer terapi yöntemi olduğu bilinmektedir. Psikoterapi gören bireyler terapi seansların bitirdikten sonra bile hayatında sahip olduğu kaliteli yaşamı devam ettirebilmektedir. Bu doğrultuda terapi yalnızca bireylerin sorunlarını ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda bireylere gerek kendileri, gerekse dünya ile alakalı farkındalık kazandırabilmektedir.

Tıbbın büyük ölçüde gelişme gösterdiği ve ilaç tedavilerinin yaygınlaştığı bu dönemde, psikoterapi tümüyle doğal olduğundan, bireylerde ilaçların aksine herhangi bir yan etkinin ortaya çıkmasına mani olabilmektedir. Bunun dışında gerçekleştirilen pek çok akademik ve bilimsel çalışmaya göre psikoterapi, birçok ruhsal rahatsızlığın çözümünde ilaç tedavisi kadar etkili olabilmektedir.

Terapi Gördükten Sonra Hastalık Tekrarlar mı?

Psikoterapi, kişilerin duygusal ve davranışsal problemlerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir tedavi türüdür. Öte yandan psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması, keşfetmesi ve çözüm yollarına erişebilmesi için gerekli olan zeminin hazırlanmaya çalışıldığı bir ortamdır. Konu ile alakalı gerekli eğitimi alan uzman psikolog ve psikiyatr tarafından uygulanan psikoterapi, tedavi amaçlı işbirliği – iletişim süreci olarak nitelendirilmektedir. Belli başlı bir teori ya da paradigmadan kaynaklanan, planlanmış bir tedavi şekli olarak uygulanan terapi, sorunun niteliğine göre grup, aile, bireysel ya da çift/evlilik terapisi olarak şekillendirilmektedir.

Psikoterapi alan pek çok hasta tarafından yapılan yorumlara göre, pek çok rahatsızlığın ya da sorunun giderilmesinde terapinin katkısı oldukça büyüktür. Terapi gördükten sonra hastalık büyük ölçüde ortadan kalkarken, terapilerin ardından hastaların kendileri için bulmuş oldukları çözüm yollarını günlük hayatlarında devam ettirmesi gerekmektedir. Normal şartlarda terapi gördükten sonra psikolojik rahatsızlıkların tekrar etmemesi gerekirken, bazı durumlarda bireylerin gösterebilecekleri zayıflık, hastalığın tekrarlanmasına neden olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.