Şiddet, sahip olunan gücün bir diğer insana, canlıya ya da topluluğa karşı sarf edilmesi ve bunun neticesinde şiddet görün tarafta fiziksel ya da psikolojik hasara yol açma veya açma olasılığı olarak ifade edilmektedir. Bu tanımlamaya göre şiddetin pek çok türü bulunurken, bunlar; fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddettir.

Şiddete Eğilimin Nedenleri

Şiddet eğiliminin nedenleri genellikle bireyde psikobiyolojik etkenler ve dış çevre arasında yaşanan etkileşim olarak gösterilebilmektedir. Şiddet eğilimi nedenlerini daha detaylı gruplandırmak gerekirse; biyolojik, psikososyal, sosyoekonomik, psikiyatrik ve diğer etkenler olarak gruplandırılabilmektedir.

  • Biyolojik faktörler; uzman psikologlar tarafından yapılan araştırmalara göre pek çok insan için şiddet nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle de limbik sistem, frontal lob, endokrin bozukluk ya da nörotransmitterler biyolojik şiddet nedenleri olarak belirtilmektedir.
  • Psikososyal faktörler; gelişimsel ve çevresel faktörlerdir. Örneğin; kalabalık yaşam, rahatsızlık oluşturacak seviyede sıcak ortam ya da çocukluk döneminde yaşanan şiddet, şiddet nedenleri arasında yer almaktadır.
  • Sosyoekonomik faktörler; ırk, ekonomik eşitsizlik ve aile yapısında bozulmalara neden olacak ekonomik sorunlar, birer şiddet nedenleri olarak gösterilmektedir.
  • Psikiyatrik faktörler; paranoid bozukluk ya da psikotik olmayan bozukluklar bireyde şiddet eğilimine neden olabilmektedir.
  • Diğer faktörler ise; uyuşturucu madde, alkol bağımlılığı ya da yetişkinlik dönemindeki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da yine bu durumun nedenlerinden biridir.

Şiddete Eğilimin Belirtileri

Şiddet belirtileri de yine bireye göre değişiklik gösteren bir durumdur. Bir insanda şiddet eğilimi olup olmadığını anlayabilmek için gerekli olan bu belirtiler genellikle sükunetini kolaylıkla kaybetme, öfke kontrolü sağlayamama, istismar ve şiddetin yer aldığı aile ortamında büyüme, şiddet mağduru olma, el ve kol temaslarında bulunma gibi durumlardır.

Şiddet ve şiddet eğilimi, çoğu zaman aile ortamında ortaya çıkmaktadır. Evli çiftler arasında sıklıkla yaşanan bu durum, stres, öfke, içsel baskı, dürtüsellik gibi durumlar neticesinde meydana gelmektedir. Özellikle de 16 – 25 yaş arası erkeklerde görülen şiddet eğilimi, mutlaka tedavi gerektirmektedir.

Randevual

Psikologdan Yardım Almalısınız!

Kendisinde şiddet belirtileri görülen bireyler mutlaka bir uzmandan destek alması gereken bireylerdir. Yaşamını daha mutlu ve sağlıklı sürdürebilmesi adına klinik psikologdan destek alması gereken bu kişiler için çeşitli psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır. Örneğin bilişsel davranışçı terapi, en başarılı tedavi yöntemlerinde biri olurken, bunun yanında bazen ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir.