Sahne korkusu, çoğu zamanda geniş bir seyirci kitlesi karşısında insanların kontrol edemediği bir korku türü olarak ifade edilmektedir. Günümüzde sahnelere ve kalabalık kitlelere karşı pek alışkın olmayan insanlarda görülen sahne korkusu, konuşma yapmak, oyun sergilemek, şarkı söylemek ya da sunum yapmak gibi amaçlarla çıkılan platformlarda kendisini göstermektedir.

Bu gibi durumlarda insanların daha sağlıklı ve başarılı bir deneyim kazanabilmesi için sahne heyecanı yenme yöntemleri uygulaması gerekmektedir. Bu uygulamalardan birkaçına şu şekilde örnek gösterebilmek mümkündür:

Sahne Korkusunu Aşmanın 7 Yöntemi:

Önce Rahatlayacak Egzersizler Yapın!

İnsanların kendisinden bir beklentisi olan kalabalık bir topluluk karşısına çıktığında ilk olarak rahatlaması gerekmektedir. Örneğin; konser öncesi heyecan üstesinden gelebilmek adına kuliste nefes egzersizleri ya da meditasyon yaparak rahatlayabilmek mümkündür.

Sahnede Yapacağınız Konuşmayı Hazırlayıp Önceden Çalışın!

Sahne heyecanını yenme yollarından bir diğeri ise sunum ya da konuşmanın önceden hazırlanıp çalışılarak sahneye çıkılmasıdır. Bu sayede kişi hangi konuda konuşacağı konusunda hazırlıklı olurken, bilgi sahibi olduğu için de daha profesyonel ve rahat bir şekilde konuşmasını tamamlayabilmektedir.

Konuşmayı Hafıza Teknikleriyle Hafızanıza Kazıyın!

Yapılacak olan konuşmanın hafızada daha kalıcı olması için kodlama teknikleri ile de çalışabilmek mümkündür. Bu sayede sahne anksiyetesi sebebiyle konuşmanın unutulması gibi aksiliklerin önüne geçilebilmektedir.

Kendinizi Sahnede Hayal Ederek Gözünüzde Canlandırın!

Konuşmacının, konser verecek olan sanatçının ya da sunum yapacak olan iş insanının kendisini sahnede hayal ederek programı canlandırması bir nevi ön prova olacaktır. Dolayısıyla topluluk karşısında sahneye çıktığında daha keyifli ve daha az heyecanlı olarak sunumunu gerçekleştirecektir.

Sahneye Çıktığınızda Sakinliğinizi Koruyun!

Sahnede kontrolü kaybetmemek adına kişinin sakinliğini koruması da oldukça önemlidir. Bunun içinse kişinin önceden bu programa kendisini psikolojik olarak hazırlamış olması ve sahnede sakinliğini koruması gerekmektedir.

Hata Yapmaktan Korkmayın!

Sahne korkusunun en önemli nedeni hata yapmaktan korkmaktır. Bu nedenle de pek çok insan gereğinden fazla heyecana kapılmakta ve dolayısıyla eli ayağı birbirine dolanmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek içinse her insanın hata yapabileceğini kabullenmek ve göz önünde bulundurmak gereklidir.

Profesyonel Destek Alabilirsiniz!

Sahne performansı için büyük bir korku ve endişe duyan insanlar bu durumun üstesinden gelebilmek için bir psikolog ya da terapistten destek alması gerekebilir. Bu sayede uzmanlar kişiyi psikoloji olarak sahneye hazırlayabilmekte ve profesyonel bir sahne performansı ile deneyimi elde etmesine yardımcı olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.