Psikolojik destek, bugün birçok bireyin yaşamış olduğu çeşitli psikolojik problemler ile başvurulan ilk problem çözme yollarından biri olarak bilinmektedir. Günümüzde problemlere psikoloji olarak bakılması, oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Bir çağın duygu ve düşünce şekli (zeitgeist) ya da günümüzün ruhu artık bu olarak kabul edilmektedir.

Psikolojik Destek Almak İsteyenlere Tavsiyeler

Psikolojik Destek Almak İsteyenlere Tavsiyeler

Psikolojik Destek (Yardım) Nedir?

İnsanlar, yardıma muhtaç olarak dünyaya gelmekte ve yaşamını da bu şekilde sürdürmektedir. Korunmak ya da besin gibi yaşamın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başkalarından destek talep edilirken, bu durum insanlığın bir gerçekliği olarak görülmesi ve kabullenilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla psikolojik olarak alınan yardıma da bu bakış açısı ile yaklaşılması gerekmektedir.

İnsanların tarih boyunca birbirlerinden psikolojik olarak yardım aldığından bahsetmek mümkündür. Örneğin; bir anne – babanın çocuğuna nasihatlerde bulunması, derdi olan dosta tesellide bulunulması, bir eğitimcinin öğrencisini takdir etmesi ve bunun gibi çeşitli davranışlar psikolojik destek kapsamında yer almaktadır. Fakat profesyonel olarak alınan psikolojik yardım, bu gibi davranışlardan daha farklı bir boyuttadır. Psikolojik yardım ilişkisini diğerlerinden ayıran bazı şartları mevcuttur. Örneğin; psikolojik yardım ilişkisinde iki taraf bulunmaktadır. Bunlar yardım eden ve yardım görendir. Yardım gören taraf, psikolojik problemleri olan ya da yardıma muhtaç olan kişilerdir. Yardım eden taraf ise bu alanda eğitimlerini tamamlamış olan uzman psikolog, psikoterapist ya da psikiyatrist gibi bu alanda hizmet veren çeşitli psikolojik danışmanlardır.

Psikolojik yardım ilişkisinde esas görülen felsefe, insanın değerli görülmesi ve insani gelişim gücünün vurgulanmasıdır. İnsan, yaşam konusunda tercih yapabilme imkanına sahip olan bir varlık olurken, sahip olduğu potansiyeller için de çaba sarf edebilmektedir. Öte yandan psikolojik yardım ilişkisinin bir amacı mevcuttur. Bu amaç; yardım gören bireyin içinde bulunduğu psikolojik durum, ihtiyaç ve beklentileri ile alakalıdır.

Psikolojik yardım ilişkisinde yardım alan birey olduğu gibi kabullenilirken, ilişki kendine özgü bir üslup ile gerçekleştirilmektedir. Üstelik gönüllülük esasına dayalı bir şekilde gerçekleştirilen bu ilişki, yardım eden ve alanın gönüllü olmaması halinde sağlıklı sonuçlar vermemektedir.

Psikolojik Destek için Hazırlık Aşamaları

Psikolojik sorunları olan bireylerin destek alabilmesi için geçirmesi gereken bazı hazırlık süreçleri mevcuttur. Bu gibi durumlarda insanlar psikolojik yardıma başvuru süreci, yardımdan beklentileri ve yardıma katılımları bakımından önemli ölçüde farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin; bazı insanlar yaşamış olduğu psikolojik sorunların hemen ardından destek almak üzere arayışa girerken, bazı insanlar ise uzun süre psikolojik yardım konusunu aklının bir köşesinde bekletmektedir. Dolayısıyla psikolojik danışmanlar bu gibi durumlar için bazı önerilerde bulunmaktadır. Psikolojik yardım almaya başlamadan önce kişinin problemini net bir şekilde belirlemiş olması, hatta eline bir kağıt – kalem alarak bazı sorularını cevaplaması gerekmektedir. Mesela hayatında kendisini rahatsız eden olayları, alacağı destekten beklentileri, hayatında ne gibi değişikliklerin yaşanabileceğini not alması ve bunları cevaplaması gerekmektedir.

Kişinin “Psikolojik destek almak istiyorum” demek için acele etmemesi ve bu konuda araştırma yapması faydalı görülmektedir. Uzmanlara ya da psikologlara göre kişinin kendisine en yakın adresten yardım alması, daha sağlıklı olurken, bunun nedeni ise uzun vadede yol ve trafik gibi faktörlerin bireyleri daha buhranlı bir hale sokması olarak gösterilmektedir.

Psikolojik Destek Uzmanı Tavsiyeleri

Psikolog, psikiyatrist ya da psikoterapist gibi alanında uzman olan danışmanlar, konu ile alakalı olarak çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Örneğin; “Psikolojik destek almak istiyorum” diyen bir kişinin yardım süreci ile alakalı en önemli faktörü uzman ve yardım alan arasındaki ilişki olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yardım almak isteyen kişinin kimden psikolojik yardım alacağı, hangi konularda uzman olduğu ve mümkünse ön görüşmenin yapılması önem teşkil etmektedir. Psikologların hayata bakış açısı yardım alan kişi açısından önemli görüldüğünde, kişinin düşüncesini danışmanı ile paylaşması ve kendisinin bakış açısı hakkında da bilgi alış – verişinde bulunması gerekmektedir.

Randevual

Psikolojik Destek Süreci Tavsiyeleri

Psikolojik destek süreci ile alakalı olarak uzmanlar tarafından insanlara sunulan tavsiyelerin başında sürecin kolay bir süreç olmayacağı gelmektedir. Bunun nedeni ise, yardım alacak olan kişilerin bir yanı değişime, gelişime açık olurken, diğer bir yanının bu değişime karşı koymaya çalışması olarak gösterilmektedir. Bunun ile beraber psikolojik destek sürecinde bireyin danışmanına karşı oldukça açık olması, seanslarına düzenli bir şekilde katılım sağlaması, danışmanın önermiş olduğu aktiviteleri yerine getirmesi, gerekli görüldüğünde düzenli ilaç kullanımı, ya da ilaç kullanımı ile alakalı düşüncelerin paylaşımı ve bunun gibi konular da, uzmanların önerileri arasında yer almaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.