Çocukların gelişimini ve eğitim-öğretim hayatını olumsuz yönde etkileyen Özgül Öğrenme Güçlüğü, günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Bu tür bir bozukluğa sahip olan çocuğun zeka gelişimi normal ya da üstün olmasına rağmen anlama, öğrenme, dinleme, düşünme, kendini ifade etme­, matematik ve okuma-yazma gibi konularda yaşıtlarına ve zekasına göre başarısız olmakta ya da daha az başarılı olmaktadır. Genellikle doğum ile başlayan bu problem daha sonradan edinilmezken, tedavi edilmediği takdirde yaşam boyu devam eden bir öğrenim bozukluğu olarak seyredebilmektedir.

Özgül öğrenme bozukluğu olan çocukların bu gibi becerilerinde zekasına ve akranlarına göre daha zayıf olduğu görülmektedir. Zihinsel yetenek ve kapasitesi olmasına rağmen akademik açıdan güçlük çekmesi, bu hastalığın en önemli özelliklerindendir. Kendisinde bu gibi durumlar gözlemlenen çocukların mutlaka psikoloji alanında uzman olan bu hekime müracaat etmesi ve destek alması gerekmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedenleri

Özgül öğrenme güçlüğü nedenleri hakkında henüz net ve kesin bulgular bulunmamaktadır. Ancak beynin işlevlerini hatalı olarak gerçekleştirmesi, pek çok genetik ve çevresel faktörler üzerinde en çok konuşulan Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedenleri olarak ifade edilebilmektedir.

Öte yandan gelişimsel, nörolojik ve algısal bazı problemler de bu hastalığa neden olarak gösterilebilmektedir. Örneğin; hamilelik sürecindeki kötü bakım, ışın tedavisi, ilaç kullanma gibi durumlar, gelişimin daha yavaş ilerlemesi, görsel, işitsel, dokunma ya da mekânsal algı bozuklukları ve bu gibi durumlar, yine özgül öğrenme güçlüğü nedenleri olarak belirtilmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Özgül öğrenme bozukluğuna yönelik belirtiler okul öncesi ve ilkokul dönemi olmak üzere iki farklı aşamada incelenmektedir. Okul öncesi dönemde görülen zayıf kavram gelişimi, dikkat ve bellek sorunları, motor gelişiminin yeterli olmaması ve zayıf algısal-bilişsel yetenekler Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtileri olurken, okuma ve yazma becerisinin zayıf oluşu, akademik başarısızlık, aritmetikte güçlük çekmesi, organize olma konusunda yetersiz olması sözel ifade becerisinin zayıf oluşu ve motor becerilerinin gelişmemiş olması gibi durumlar da ilkokul belirtileri olarak ifade edilmektedir.

Okumak İçin Tıklayınız  İlk Psikolog Randevusu Nasıl Alınır?

İnsan psikolojisi ve nörolojisi ile yakından ilişkili olan bu durum için çocukların mutlaka ebeveynleri tarafından bir psikolog ya da pedagoga götürülmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlar için uygulanan psikoeğitim tedavi yöntemi sayesinde bu sorunun kolaylıkla üstesinden gelebilmek mümkündür.

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.