Otizm Spektrum Bozukluğu

Eski adı ile Yaygın Gelişimsel Bozukluk olarak bilinen Otizm Spektrum Bozukluğu­, çocukların yaşamını olumsuz yönde etkileyen önemli bir problemdir. Genellikle doğumdan itibaren ya da erken çocukluk döneminde görülen bu rahatsızlık, nörolojik bir gelişim bozukluğu olarak ifade edilmektedir.

Otizm spektrum bozukluğunda çocuklar akranlarından farklı davranışlar sergilemekte ve gelişimi geriden gelmektedir. Bu doğrultuda otizm belirtileri erken çocuk döneminden itibaren kendini göstermekte ya da bazılarında normal olarak seyreden gelişim birden gerileme gösterebilmektedir.

Otizm şüphesi genellikle ailenin çocuğunu akranları ile kıyaslaması ve konuşmasında gecikme, göz teması kuramama, tepkisiz kalma ya da daha önce konuştuğu kelimeleri unutma gibi durumlarla oluşmaktadır. Bu şikayetlerle bir psikoloji ya da nöroloji uzmanına danışan ebeveynler, erken tanı koyulması sayesinde çocuklarını hayata ve topluma kazandırabilmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedenleri

Otizm spektrum bozukluğu çoğu zaman ırk, statü ya da etnik grup ayırtmaksızın ailenin gelir durumu, eğitim seviyesi ya da yaşam şekli ile bağlantılı olmadan gelişen bir bozukluktur. Dolayısıyla yapılan araştırmalar neticesinde her ne kadar otizm nedenleri hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamasa da, bu duruma genetik faktörlerin büyük ölçüde etkili olduğuna dair bazı bulgular bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çevresel faktörlerin, tanı kriterlerinin değişmesinin ve otizme karşı duyarlılığın artmasının otizme nedenleri olabileceği düşünülmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtileri

Otizm belirtileri genellikle iki ana grupta değerlendirilmektedir. Bunlar; sosyal etkileşim ve iletişim becerilerindeki gerilikler ile tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi alanı, davranış ve etkinliklerdir.

İnsanlara ya da akranlarına ilgi göstermemesi veya az ilgi göstermesi, kendi haline kalması, seslenildiğinde duymamış gibi davranması, parmak ucunda yürümesi, yaşına göre konuşmasında gerileme görülmesi, zamirleri ters kullanması, konuştuğunda sosyal etkileşimde bulunmaması gibi gerilikler, sosyal etkileşim ve iletişim alanındaki otizm belirtilerindendir.

Davranış ve etkinliklere yönelik otizm belirtileri ise; tekrarlayıcı ve basma kalıp hareketler, değişikliklere tepki gösterip rutinlere aşırı bağlanma, bazı koku, ses ve tatlara aşırı hassasiyet gibi durumlardır.

Tüm bunların yanı sıra yüksek sese karşı duyarlılık, denge ile alakalı problemler, derinlik problemleri, dokunma hassasiyeti ve gelişime bağlı gerilikler de bu hastalığın belirtileri olarak gösterilebilmektedir. Bu gibi belirtilerin görüldüğü çocuklar mutlaka en yakın zamanda psikolog, psikiyatri ya da çocuk nörolojisi gibi psikoloji veya nöroloji alanında uzman bir hekime gösterilmesi gerekir.