Halk arasında istifçilik olarak bilinen kompülsif biriktirme takıntılığı, genellikle herhangi bir değeri olmayan sağlıklı ve eski eşyaları atmayıp biriktirme hastalığı olarak ifade edilmektedir. Psikoloji literatüründe dispozofobi olarak ifade edilen bu hastalığa sahip olan bireyler, bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklamaktadır. Koleksiyonerlikten çok daha farklı olan bu durum, genellikle bireylerin evlerini, iş yerlerini ya da yaşadıkları ortamı yaşanmaz hale getirebilecek seviyede olmaktadır.

Biriktirme Takıntılığı ve Belirtileri

Günümüzde nüfusun en az yüzde 3’ü gibi bir kitlede görülebilen dispozofobi hastalığı, bir tür obsesif kompülsif bozukluk (OKB) türü olarak bilinmektedir. Genellikle gizli tutulan bir problem olduğundan net bir rakamdan bahsetmek mümkün olmazken, bireyler hemen hemen her türlü şeyi biriktirebilme potansiyeline sahiptir. Hastaların en çok istiflemiş olduğu eşyalar ise; kağıt, gazete, plastik eşyalar, eski ev araç gereçleri, giyim eşyaları ve poşetlerdir. Üstelik biriktirme takıntılığın yanında bu kişilerde çeşitli kişilik bozuklukları da görülebilmektedir.

Biriktirme takıntılığının belirtilerinden bahsetmek gerekirse; gerekli ya da gereksiz olan pek çok şeyi atmayıp biriktirme, topladığı eşyaları kesinlikle atmama, herhangi birinin bu eşyaları atmaya kalkması halinde öfkelenme, yüksek oranda rahatsız olup kaygılanma, sosyal yaşamı içerisinde tuhaf davranışlar sergilemesi ve toplanan eşyalar arasında hiçbir ortak nokta bulunmaması gibi durumlar olarak gösterilebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra bireyin kontrolsüz olarak istiflemeden dolayı ev ya da iş yerlerinde hareket alanını azaltacak kadar biriktirmesi, yatak odasından banyoya kadar her alanında istiflenmiş bir şeylerin olması da biriktirme hastalığının belirtisi olarak gösterilebilmektedir.

Biriktirme Takıntılığından Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Bu gibi hemen her türlü obsesif kompülsif bozukluk türünden kurtulması mümkündür. Bireyin kendi çabaları ile ya da kendiliğinden geçebilmesi mümkün olmayan bu psikolojik problem, ancak bir uzman kontrolünde gerçekleştirilen tedavi ile kurtulabilmek mümkündür.

Biriktirme ve bunun gibi pek çok OKB ya da takıntı hastalığında daha çok bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanmaktadır. Çünkü ilaç tedavisi, takıntı hastalığı olan bireyler pek etki etmeyebilir.

Öte yandan biriktirme hastalığı, bireyin yaşamını, aile hayatını ve bunun gibi durumları olumsuz yönde etkileyen bir durum haline geldiğinde, artık tedavi gerektirmektedir. Genellikle takıntı hastalığına sahip olan bireyler kendi isteği ile tedaviye başvurmazken, aile desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun nedeni ise hastalığının farkında olmamasıdır.

Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Günümüzde her türlü psikolojik problemde olduğu gibi obsesif kompülsif bozukluk için atılabilecek en doğru adım, bir psikologdan profesyonel destek almak olacaktır. Bu alanda uzman olan psikologlar, genellikle hastalarını bilişsel davranışçı terapiye alarak, takıntıları ile yüzleştirmekte, hastalığının ve anksiyetesinin farkına varmasını sağlamakta, bu durum ile nasıl başa çıkacağını öğretmektedir. Psikologlar tarafından yapılan bu gibi çalışma ve terapiler neticesinde hasta takıntısından kurtularak daha sağlıklı ve yaşam standartları yüksek bir yaşam sürdürebilmektedir.

Sizler ya da çevrenizdeki bir yakınınız da herhangi bir takıntı hastalığına sahipse, mutlaka psikologlara yönlendirmeli ve tedavisi sağlanmalıdır.