Günümüzde yaşanan her ilişkide, kadının ve erkeğin sahip olduğu roller büyük bir öneme sahiptir. Her ne kadar bir ilişkide kadının daha çok hata yaptığı düşünülse de, erkeklerin ilişkide yaptığı hatalar çoğu zaman kendisi tarafından farkında olunmadan yapılmakta ya da hata olarak kabul edilmemektedir. Fakat artık erkeklerin de hatasız kul olmayacağını kabullenmesi gerekmektedir.

Erkekler tarafından bir ilişkide yapılan hatalara örnek göstermek gerekirse; kadına gerektiği saygıyı göstermemek, aşırı derecede kıskançlık yapmak, hatalarını kabullenmemek, sorumluluk almaktan kaçınmak, asabi ve fevri çıkışlarda bulunmak, sık sık yalan söylemek, aşırı ilgisiz olmak ya da aşırı ilgili davranmak, özür dilemeyi, gönül almayı bilmemek ve bunun gibi daha pek çok davranış şekli, erkeklerin sıklıkla yapmış olduğu hatalar arasında yer almaktadır.

İlişkilerde Erkeklerin Yarattığı 6 Sık Hata!

  • Kadına Gerektiği Saygıyı Göstermemek

Erkeklerin ilişkilerde yaptığı hatalardan en sık olanı, kadına gerektiği saygıyı göstermemektir. Günümüzde uzun süreli evliliklerin ve birlikteliklerin sırrı, aslında tam olarak saygıdan geçmektedir. Çünkü saygının olmadığı yerde sevginin de işi yoktur.

  • Hatalarını Kabullenmemek

Her insan, yaşamının belirli dönemlerinde çeşitli hatalara düşebilmektedir. Önemli olan bu hataların farkında olmak ve yanlışı düzeltmeye çalışmaktır. Fakat ne yazık ki ilişkilerde erkeklerin yaptığı sorunlardan bir diğeri de hatalarını, yanlışlarını kabullenmemektir. Bu hatalar karşısında yapılan eleştirilere de tahammül edememek, en ufak bir eleştiriye öfkeyle karşılık vermek de yine bu hatanın devamı olarak görülmektedir.

  • Sık Sık Yalan Söylemek, Dürüstlükten Kaçınmak

Genellikle erkekler tarafından ilişkilerde yapılan hataların en büyüğü ve en önemlisi devamlı yalan söylemektir. Dürüstlük her ilişkide büyük bir önem taşımaktadır. Temeli güvene dayalı olmayan ilişkiler ise mutlaka günün birinde yıkılmaya mahkumdur.

  • Sorumluluk Almaktan Kaçınmak

Sorumluluk yalnızca evliliklerde değil, ilişkilerde de alınmaktadır. Bir ilişkide kadın da, erkek de rol ve görevlerini bilmelidir. Günümüzde istisnalar olsa da, erkekler genellikle yaşamı boyunca sorumluluk almaktan kaçınmakta, hiçbir iş yapmayı istememekte, görev almakta kaçınmakta ve tembel bir yaşam sürdürmeyi dilemektedir.

  • Fevri ve Asabi Çıkışlarda Bulunmak

Erkeler tarafından ilişkilerde yapılan yanlışların bir diğeri ise fevri çıkışlar ve öfke patlamalarıdır. Bu davranışlar aşırı derecede kırıcı olmakla beraber karşısındakinin psikolojisini olumsuz yönde etkilemekte ve ilişkiyi büyük ölçüde yıpratmaktadır.

  • Özür Dilemeyi Bilmemek

İlişkilerde erkeklerin yapmış olduğu en önemli hatalardan bir diğeri de özür dilemeyi bilmemektir. Genellikle egosuna yenik düşen ya da hatasını kabullenmeyen kişiler tarafından yapılan bu hata, bir taraftan ilişkiye büyük ölçüde zarar verirken, diğer taraftan karşısındakinin psikolojisine olumsuz olarak yansımaktadır.

Hatalarınızdan Vazgeçemiyorsanız Psikologdan Destek Almalısınız!

Genellikle hata yaptığının farkında olmayan ya da kabullenmen erkekler, aynı zamanda ilişkisine ne denli zarar verdiğini de fark edememektedir. Bu gibi durumlarda bir psikologdan yardım alınması gerekebilir.

Erkekler hem ruh sağlığı, hem de içerisinde bulunduğu ilişkinin sağlığı açısından profesyonel bir destek almalıdır. Uzman hekimler bu gibi durumlarda çiftleri gerek bireysel olarak, gerekse çift olarak terapiye almakta ve sorunların tespitini, çiftlerin birbirinden beklentilerini tespit ederek ona göre bir tedavi süreci uygulamaktadır. Bu sayede daha sağlıklı bir ilişkiye ve mutlu bir hayata kavuşmanıza yardımcı olmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler