Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kısaltılmış ası ile DEHB, dürtüsellik, aşırı hareketlilik, dikkat dağınıklığı gibi durumların yaygın olduğu, kişinin sosyal, mesleki ve akademik hayatını negatif yönde etkileyen psikolojik ya da dürtüsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Üç farklı tipte incelenen bu rahatsızlıkta, hiperaktivite ve dikkat eksiliğinin aynı anda görülmesi mümkün olduğu gibi, hiperaktivitenin ya da dikkat eksikliğinin ön planda görülmesi de mümkün olmaktadır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ortaya çıkmasında pek çok neden mevcut olurken, bu nedenler genel olarak 3 farklı kategoride incelenmektedir. Bu kategoriler;

  • Kalıtım etkileri,
  • Çevresel faktörler,
  • Beyinde oluşan işlevsel bozukluklardır.

Hiperaktivite Davranış Bozukluğu Mudur?

Hiperaktiviteyi bir davranış bozukluğu olarak değerlendirebilmek mümkündür. Genellikle hiperaktivite bozukluğu dendiğinde akla ilk gelenler; oturduğu yerde duramayan, devamlı hareket halinde olan, gelişme çağına, yaşına göre ve akranlarına kıyasla aşırı davranışlar sergileyen çocuklardır. Hiperaktivite bozukluğu öğrenme güçlüğü olarak görülmemektedir. Fakat öğrenmeye engel olan bir davranışsal ve dürtüsel bozukluk, dikkatin sürdürülmesi mümkün olmayan biyolojik ya da genetik kökenli bir problem olarak görülmektedir.

Genellikle okul öncesi dönemde görülen belirtiler direkt olarak hiperaktiviteyi göstermezken, ilkokul çağında yaşanan problemler DEHB’ye işaret edilebilmektedir. Çocuklarda görülen hiperaktivite bozukluğu;

  • Çoğu zaman ödevlerini yapmak istememesi,
  • Derse dikkatini verememesi,
  • Ödev görevlerinden çabuk sıkılması,
  • Oturduğu yerde uzun süre kalamaması,
  • Kurallara uymaması,
  • Sırasını bekleyememesi,
  • Eşyalarını devamlı kaybetmesi gibi davranış bozuklukları şeklindedir.

Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Geçer?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu günümüzde oldukça yaygın bir hal alırken, hiperaktif bir çocuğa sahip olan ebeveynler “Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Geçer?” sorusuna yanıt aramaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde çocuğun anne – babasının, öğretmenlerinin, çevresinin ve doktorunun iş birliği oldukça önemlidir. Bu dürtüsel bozukluğun tedavisinde uzman hekim tarafından öncelikle hiperaktivite bozukluğu nedeni araştırılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde nörolojik testler yapılmaktadır. Uzman doktorlar konu ile alakalı olarak ebeveynleri yönlendirirken, gerekli testlerin uzmanları tarafından yapılmasına yardımcı olmaktadır. Yapılan bu testler sayesinde çocukta görülen hiperaktivitenin nedenleri ortaya çıkmakta ve buna göre bir tedavi planı oluşturulmaktadır. Yani bozukluğun seviyesine göre ilaç tedavisine karar verilmekte ya da terapi uygulamaya başlanmaktadır. Ancak genel olarak terapi uygulanıp, hiperaktivite bozuklukta uygulanan ilaç tedavisi yok denecek kadar azdır.

Hiperaktivite Bozukluğu için Hangi Doktora Gidilir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için gidilebilecek olan doktorlardan ilki psikologlardır. Alanında uzman olan psikologlar, çocukta meydana gelen bu davranışsal bozukluğu ortadan kaldırabilecek en iyi doktorlardır. Çünkü bu alanda uzmanlık edinen doktorlar direkt olarak çocuğa ilaca başlatmak yerine hiperaktivite bozukluğunun neden ortaya çıktığını araştırmakta ve bu nedenlere göre çeşitli psikoterapiler uygulayarak, dürtüsellik halinde nasıl önlemler alınması gerektiği, hiperaktivite bozukluğu ile nasıl başa çıkılabileceği konusunda aileleri bilgilendirmektedir. Bu gibi bir tedavi yöntemi de, çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktiviye bozukluğunu yenebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Bunun ile beraber hiperaktivite bozukluğu oldukça yüksek seviyelerde olan çocukları ise ilgili uzmanlara yönlendirebilecek olan bu doktorlar, bu sayede etkili bir tedavi sürecini gerçekleştirebilmektedir.