Evlilikte sadakatsizlik denildiğinde akla direkt olarak ihanet, aldatma gibi durumlar gelmektedir. Bu durumu en yalın hali ile ifade etmek gerekirse; fiziksel ve duygusal yakınlığın cinsellik ile ihlal edilmesi durumudur. Çiftlerin ve ailelerin evlilikteki en önemli beklentisi, birbirine ve evliliğe olan sadakat ve bağlılıktır. Dolayısıyla eşin sadakatsizliği evliliği büyük ölçüde etkilemekte ve sadakatsizlik nedeniyle boşanma meydana gelmektedir.

Evlilikte Sadakatsizlik Nedir?

Evlilikte sadakatsizlik, eşlerden birinin diğerini fiziksel, üçüncü bir kişi ile kurmuş olduğu duygusal, fiziksel ve hatta cinsel bağlar ile aldatması, ihanet etmesi olarak ifade edilmektedir. Çiftlerin birbirine güvenini temelinden sarsan, psikolojisini alt üst eden ve evliliği bitme noktasına taşıyan sadakatsizlik, günümüzde de evliliklerde yaygın olarak görülen bir olaydır.

Sadakatsizlik bireylerde oldukça derin acılara neden olmaktadır. Genellikle bu acıya dayanamayan, yaşadığı travmayı atlatamayan ve bu ihaneti kabul etmeyen pek çok çift, evliliği sadakatsizlik nedeniyle boşanma sürecine kadar taşıyabilmektedir.

Evlilikte Sadakatsizlik Nedenleri Nelerdir?

Evlilikte sadakatsizlik nedenleri pek çok duruma bağlı olarak gelişme gösterebilmektedir. Örneğin; ihanetin en önemli nedenlerinden biri çiftler arasındaki cinsel problemlerdir. Bunun yanı sıra çiftlerden biri ya da her ikisi açısından tatmin edici bir evlilik olmadığında, yine eşlerden birinin evlilikten ve monotonlaşmış olan hayatından sıkılması, bazı zamanlarda merak duygusu, statüdeki yükselmeler, bireyin karşısındakini üzmeye çalışması gibi durumlar da evlilikte sadakatsizlik nedenleri arasında yer almaktadır. Çoğu zaman ahlaki açmazlar ve duygusal tetikleyicilerle dolu olan sadakatsizlik nedenleri, çoğu zaman insanların birbirine incitmesi dışında kendini iyi hissetmesi olarak da nitelendirilebilmektedir.

Evliliğinizle Alakalı Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Evliliklerde yaşanan sadakatsizlik büyük bir güven kaybına neden olurken, çoğu zaman bu durumu göz ardı edip evliliğe devam etmek taraflar açısından oldukça güçtür. Bu gibi durumlarda psikolog ya da psikoterapistler, çift, evlilik ve aile terapisi düzenleyebilmektedir.

Evlilik terapisi çiftlerin evliliklerini kurtarabilmesi açısından oldukça etkili olmaktadır. Çiftler arasında yaşanan olumsuz olayların etkilerini bu yöntem ile düzeltebilmek, daha sağlıklı iletişim kurmaları ve mutlu bir evlilik sürdürebilmelerine yardımcı olan çift terapisi, günümüzde pek çok uzman hekim tarafından uygulanmakta ve önemli sonuçlar elde edilmektedir.