Çift Terapisinin Amacı Nedir? Çiftlerin değişimlerini gelişimlerini sağlamak maksadı ile uygulanan bir psikoterapi çeşididir. Bireylerin bir insanla duygusal durumları ve ruh sağlıkları açısında oldukça önemlidir. Evliliklerde bireyler eşiyle zaman zaman ilişki ve etkileşim sorunları, cinsel sorunlar, çocuklara ait problemler, eşlerden birinde ortaya çıkan depresyon, kaygı bozuklukları ya da anksiyete gibi çeşitli ruhsal rahatsızlıklar yaşayabilmekte ve bu gibi durumlarda da evlilikte çift terapistine başvurabilmektedirler.

Eşlerden birinin alkol ya da madde bağımlılığı, yeme – içme bozuklukları, duygusal istismar, ihmal ve şiddet, boşanma ya da ayrılma kararı verme, evliliği ya da ilişkiyi kurtarmayı isteme, sağlıklı bir boşanma gerçekleştirebilme gibi pek çok psikolojik ve duygusal sorunlar için evlilik terapisi gerekli görülmektedir.

Evlilikte Çift Terapisinin Amacı Nedir?

Evlilik süresince çiftler arasında devam eden sorun alanları ya da tartışmaların artış gösterdiği bazı konular mevcut olabilmektedir. Evlilik terapisinin, bir diğer deyişle ilişki terapisinin bu doğrultudaki asıl amacı, çiftlerin bu konuları daha sağlıklı bir şekilde konulup münakaşa edebilmeleri adına bir yol ve çözüm bulmaya yardımcı olabilmek üzere bir süreç oluşturmaktır. Evlilikte çift terapisti, ilk olarak eşlerin kendini ve birbirini anlamasını öğretirken, anlaşmakta güçlük çektiği konular ve devamlı olarak çatışma halinde oldukları sorunlar ile başa etmeye çalışırken dahi, ilerleme kaydedebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Etkili bir ilişki terapisinde pek çok çeşit olduğu bilinmektedir. Bazı terapi yöntemleri çiftlerin beceri ve pratiğini artırırken, bazı terapi yöntemlerinde ise geçmiş dönemlere odaklanılmaktadır. Bu sayede çiftler arasındaki durumun nasıl bu hale geldiği anlaşılmakta ve buna göre bir terapi uygulanmaktadır.

Çift Terapisti Hangi Soruları Sorar?

Günümüzde hemen hemen her kadın – erkek ilişkisinde çiftlerin birbirinden beklentileri, talepleri ve standartları yükselmekte, profesyonel bir destek alma gereksinimi artmaktadır. Eski zamanlarda ailenin büyükleri, yakın çevre ya da din adamları tarafından verilen destek, şimdilerde psikiyatri, psikolog ya da psikoterapist tarafından profesyonel bir şekilde verilir hale gelmiştir.

Evlilikte çift terapisti, eşlerin yaşamış olduğu çatışma ve sorunlara hakim olmadığından ilk olarak eşleri tanımaya ve sorunları anlamaya yönelik çeşitli sorular sorabilmektedir. Çift terapistinin eşlere yönelttiği bu sorular hakkında net bir bilgi vermek mümkün olmazken, sorular genellikle eşlerin sorunlarına göre şekillenmektedir. Bu sayede sorunlar ile başa çıkma, sağlıklı bir ilişki ve iletişim yolları belirlenebilmektedir.

Çift Terapisi Seansı Ne Kadar Sürer?

Normal şartlarda uygulanan bir çift terapisi seansı süresi ortalama olarak 60 dakika kadardır. Evlilik terapisi seanslarına çiftler tek olarak ya da çift olarak girebilirken, mümkün olduğu takdirde tüm aile bireylerinin katılımı tercih edilmektedir. Öte yandan eşlerin seanslara birlikte katılım sağlamaları, sorunların çözümünde daha etkili olmaktadır.

Aile ve evlilik terapilerinde seans süresi çiftlerin sorunlarına göre değişiklik gösterirken, çiftlerin terapiye katılımındaki iş ortaklığı da tedavi süresinde etkili olmaktadır. Çift terapisi ilk seansta değerlendirme yaparken, sonrasında çiftlere terapi yöntemleri ve seans süreçleri ile alakalı olarak bilgi verebilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler