Doğru Psikolog Seçimi için Tavsiyeler! Günümüzde pek çok birey, çeşitli problemleri için tedavi olmakta ve terapi görmektedir. Terapi ihtiyacı oluşan bireylerin bu hizmeti uzman psikolog ya da psikiyatristten alması gerekmektedir. Uzman psikolog, psikoloji alanında almış olduğu eğitimlerin ardından yüksek lisans yapan ve bu doğrultuda eğitimini tamamlamış olan kişilerdir. Bunların haricinde bazen bireyler görmüş olduğu pek çok sertifika eğitimi ile uzman olduğunu söyleyen kişilerle karşılaşabilmektedir. Bu gibi durumlarda bireylerin uzman olduğunu iddia eden kişilerden lisans ve yüksek lisans diplomalarını görmeyi talep etmesi önerilmektedir.

Doğru Psikolog Seçimi Neden Önemli?

Bireyler, bazı zamanlarda yaşamış olduğu problemler ile başa çıkma konusunda bir hayli zorluk çekebilmektedir. Aile ya da yakın çevre ile bu problemleri konuşmak ve paylaşmak her ne kadar rahatlatıcı bir etki gösterse de, bazı sorunlar için bu durum yeterli olmayabilir. Aile ve yakın çevre, bireyin ihtiyaç duyduğu şekilde anlayış gösteremeyebilir ya da gerekli olduğu şekilde yönlendirme yapabilir. Duygu ve düşüncelerin oldukça yoğun bir şekilde yaşandığı dönemlerde yapılması gereken en önemli şey profesyonel bir destek almaktır. Dolayısıyla doğru psikolog seçimi büyük ölçüde önem kazanmaktadır.

Terapi, bireyin problemlerini paylaşacağı ve duygularını aktaracağı oldukça önemli bir alandır. Bu paylaşımlarda bulunulacağı süre zarfı içerisinde bireyin anlayışla karşılanacağını, asla yargılanmayacağını ya da eleştirilmeyeceğini düşünmesi tedavi sürecinde önemlidir. Öte yandan bireyin terapi esnasında psikoloğuna kendini yakın hissetmesi ve açık konuşabilecek kadar rahat olması tedavi süreci açısından mühimdir. Terapinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, terapis ile danışan arasında ilişki ile bağlantılıdır.

Verimli ve iyi bir terapi için uzman psikoloğun bazı yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Terapistin eğitimi, uzmanlığı, mesleki tecrübesi ve etik değerlere bağlı olarak çalışması gibi etkenler, iyi bir terapi için gerekli olan etkenlerdir.

Terapi ve danışmanlık oldukça önemli süreçler olurken, doğru bir şekilde gerçekleştirilmediği takdirde bireyin ruh sağlığında ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla bireyin beklentilerini karşılayabilmesi ve sağlıklı bir terapi görebilmesi için doğru psikolog seçimi yapması gerekmektedir.

Doğru Psikolog Seçimi için 3 Tavsiye!

Bireyler kendileri için en doğru psikoloğu seçerken bazı araştırmalarda bulunmalı ve bazı hususlara dikkat etmelidirler. Bunlardan ilki; tercih edilen uzmanın terapi yapıp yapmadığından emin olmaktır. Günümüzde bazı psikologlar terapi yapacak yeterlilikte olmazken, psikiyatristler ise terapist değildirler. Bir diğeri ise; psikoloğun eğitim düzeyi, uzmanlığı ve tecrübesidir. Tercih edilen kişinin hangi unvan ile terapi yaptığı konusunda araştırılması ve bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bir terapistin normal şartlarda minimum klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış olması gerekmektedir.

Öte yandan bireyler, tercih edecek oldukları psikoloğun hangi alanda uzman olduğunu bilmelidir. En iyi sonucu alabilmek için kendi problemine göre uzman tercih etmesi gerekmektedir. Örneğin; aile içi problemleri olan çiftlerin aile terapisti bulması, ergenlik dönemindeki çocukların problemleri için ergen ya da çocuk psikiyatristi bulması faydalı olacaktır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.