Gelişimsel gecikme, günümüzde bazı çocuklarda görülen önemli sorunlardan biridir. Normal şartlarda her çocuk yaşının gerektirdiği şekilde gelişme göstermektedir. Örneğin; 7 aylık olan bir bebek emeklemeye başlamakta, 10 aylık bir bebek adım atmaya başlamakta 12 aylık bir bebek ise yürümeye başlamaktadır. Ancak bazı çocuklarda gelişimsel gecikme olduğundan 7 aylık bir bebek emekleyememekte ya da 12 aylık olduğunda yürüyememektedir.

Gelişimsel Gecikme Nedir?

Gelişimsel gecikme, genellikle süt döneminde ya da okul öncesi dönemde ortaya çıkan önemli bir sorun olarak ifade edilmektedir. Bu türden bir problemle karşı karşıya olan çocuklarda gelişimsel gecikme takvim yaşına göre geriden gelmektedir.

Gelişimsel Gecikme Nasıl Anlaşılır?

Gelişimsel gecikme gibi durumlarda erken tanının önemi oldukça büyüktür. Erken tanı sayesinde bilişsel ya da fiziksel gelişim geriliği yaşayan çocuklara rehabilitasyon imkanı tanınmakta ve bu sayede gelişiminin olumlu yönde ilerlemesine yardımcı olunmaktadır.

Fiziksel gelişim geriliğinin anlaşılabilmesi için dönem dönem bazı belirtilerin görülmüş olması gerekmektedir. Örneğin; doğumundan itibaren ilk aylarda emme reflekslerinin gelişmemiş olması, hareket azlığı ya da aşırı hareket, işitsel ve görsel tepkilerin zayıf oluşu, 6 ay ve sonrasında oturma, emekleme ve yürümede gecikmeler, 2-3 yaşlarında davranış bozukluğu ile dil gelişiminin zayıf olması, 4-6 yaşlarında ise hiperaktivite, dikkat eksikliği ya da öğrenme güçlüğü gibi durumlar gelişimsel gecikme belirtileri olarak dikkate alınmalıdır.

Gelişimsel gecikmeler görülen çocuklar için bazı tedavi yöntemleri uygulanırken, bu durumda psikoloji ile alakalı olması nedeniyle çoğu zaman psikoeğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu sayede çocuğun gelişiminde önemli mesafeler kat edilerek sorunun üstesinden gelebilmek mümkündür.

Çocuklarda Gelişimsel Gecikme İçin Ne Yapılmalı?

Çocuğunda gelişim geriliği olanlar bu süreçte çocuğun hareketlerini, davranışlarını, konuşmalarını takip etmeli beklemeden bir uzmana danışmalıdır. İlk etapta çocuğu takip eden doktora danışan aileler konu ile alakalı doktorunun görüşlerini alarak gerekli uzmanlara yönlendirilebilmektedir.

Bilişsel, sosyal ve duygusal, motorsal ya da zihinsel gelişim gecikmeleri yaşayan çocuklar için genellikle psikoloji alanında uzmanlaşmış bir psikolog, pediatrist, çocuk psikiyatristi ya da çocuk nöroloji uzmanından yardım alabilmek mümkündür. Bu gibi gelişim sorunlarında çoğu zaman özel eğitim ve rehabilitasyon uygulanırken, bu uygulamalar sayesinde gelişimin zayıf olduğu konularda gelişmeler elde edilebilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler