Geçmiş zamanlarda çocukların büyük çoğunluğu sokak kültürüyle ya da ilkokul öncesinde 1 yıllık anaokulu ile büyümekteydi. Günümüzde ise anaokulu ve kreşlerin artış göstermesi ile beraber çocukları bu gibi kurumlarda pek çok okul öncesi kazanımlar elde etmektedir. Bu kurumlarda çocuklara yalnızca akademik beceriler kazandıran ya da bakımını yapan kurumlar olmazken, çocukların hayatı keşfetmesini sağlamakta, anne kollarından öğretmen kollarına geçerek hayat karşısında dik durabilmeyi öğretmektedir.

Çocuklar Anaokulunda Öğrendiği Kazanımlar

  • Kendine Güvenmeyi Öğrenmek

Okul öncesi kazanımlar oldukça önemli olurken, bunlardan biri de çocuğun kendisine güvenmeyi öğrenmesidir. Çocuklar için en önemli etkenlerden biri güven olurken, okul öncesi anne ve babalar çocuğuna güvendikçe onun da kendisi için güven duygusu pekişebilmektedir. Anaokulunda ise tek başına bir şeyleri başaran çocuğun kendisine güveni daha çok artabilmektedir.

  • İsteklerini Ertelemeyi Öğrenmek

Anaokulunun çocuklara kazandırdığı en önemli şeylerden biri de isteklerini erteleyebilmesidir. Anaokulunun bu alışkanlığı karşısında ilk zamanlar zorluk çeken çocuklar, zaman içerisinde bu duruma alışabilmekte ve isteklerini erteleyerek rutini uygulayabilmektedir.

  • Duygularını Kontrol Edebilmeyi Öğrenmek

Çocukların psikolojisi oldukça hassas olduğundan okul öncesi dönemde pek çok şeyden olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Ancak anaokulu çocuklara yaşadıkları güçlükler karşısında güçlü kalabilmeyi kazandırmakta ve bu sayede duygularını kontrol edebilmeyi öğretmektedir.

  • Problem Çözmeyi Öğrenmek

Çocuklar okul ortamında neredeyse her gün farklı bir problemle karşılaşabilmekte ve çözüme kavuşturabilmek için de yaratıcılığını kullanabilmektedir. Bu sayede çocukların hem problem çözme, hem de yaratıcılık yetisi gelişip güçlenebilmektedir.

  • Kendisinden Başka Bir Hayatın Olduğunu Öğrenmek

Okul öncesi çocukların büyük çoğunluğu dünyanın kendi ekseninde döndüğüne inanmaktadır. Bu süreçte ailenin hassasiyeti ile benmerkezci olarak büyün çocuklar, okul ortamında kendisinden başka dünyalar olduğunu da görmekte ve bu durumu psikolojik olarak kabullenmektedir.

  • Hayatın Sınırlarını Öğrenmek

Çocuklar için hayat sınırlarını öğrenmek oldukça önemli olurken, sınırı olmayan ebeveynler, sınırı olmayan çocukların yetişmesine neden olabilmektedir. Anaokulunda ise çocuklar sınırlarla karşılaştığından belli bir zaman sonrasında bu duruma alışabilmekte ve hayatını da buna göre şekillendirebilmektedir.

  • Farklılıklara Saygı Göstermek

Anaokulunun en önemli kazanımlarından bir diğeri ise farklılıklara saygı göstermektir. Genellikle bu gibi kurumlarda küçük ya da büyük, şişman ya da zayıf ve bu türden kendinden farklı olan arkadaşlarıyla karşılaşan çocuklar, ilk zamanlarda onlarla dalga geçse de zaman içerisinde öğretmenin tutumuyla beraber saygı duymasını öğrenmektedir. Dolayısıyla günümüzde pek çok psikolog çocukların anaokuluna gitmesi gerektiğini ifade etmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler