Çalışan Anne-Baba ve Çocukların Psikolojisi?

Günümüzde ev geçimini sağlayan babanın çalışmasının yanı sıra tek maaşla geçim zorluğundan anneler de çalışma hayatına atılmaktadır. Bu nedenle anne ve babaların ev ile iş hayatı arasında bir denge kurması da güç bir hal almaktadır. Özellikle de annenin çalışması halinde birden çok rol üstlenmek zorunda kalışı ve her birini yerine getirmeye çalışması oldukça zor bir hale gelmektedir.

Anne – Babanın Çalışması Durumunda Yaşanan Sorunlar

Bir ailede anne ve babanın beraber çalışması maddi açıdan rahatlama sağlasa da, çocuk açısından çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Genellikle yoğun ve stresle tamamlanan mesainin ardından ebeveynlerin evde çocukları ile iletişim kurması, vakit geçirmesi zorlaşabilmektedir. Bunun yanı sıra çalışma ortamlarındaki stres eve de yansırken, ebeveynler çocukları ile yeteri kadar vakit geçiremedikleri, iletişim kuramadıkları için kötü bir psikoloji yaşamakta, yoğun bir suçluluk hissedebilmektedir.

Öte yandan baba ve annenin çalışması ile gelişen bu durumlarda ebeveynler çocuklarını mutlu edebilmek için her istediklerini yapma eğilimi göstermektedir. Dolayısıyla çalışan anne babanın çocukları şımartılmakta ve en büyük hatalardan biri gerçekleştirilmiş olmaktadır. Oysaki çocukların en önemli ihtiyacının sevgi ve şefkat gösterilmesi, gerektiği şekilde iletişim kurulması olmaktadır.

Çalışan Anne ve Babalar İçin Öneriler

Günümü şartlarında geçimin sağlanması açısından babanın çalışması zorunlu bir hal alırken, annenin çalışması da önemli bir ihtiyaç haline dönüşmektedir. Ancak bu gibi durumlarda çocuk psikolojisinin olumsuz yönde etkilenmemesi, ebeveynlerin çocukları ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesi açısından bazı konularda dikkatli olunması gereklidir. Örneğin; ebeveynlerin rolünü unutmaması, çocukları ile kaliteli bir zaman geçirirken başka işlerle uğraşmaması, kendisine aşırı derecede yüklenmemesi, çocuk psikolojisi göz önünde bulundurularak onunla geçirilecek düzeli bir zaman dilimi ayrılması ve birlikte iken onun sevdiği aktivitelerin yapılması bu konuda ebeveynlere yardımcı olacaktır.

Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Çalışa anne babanın çocukları genellikle ilgisiz kaldığından aile içinde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Hem ebeveynler, hem de çocuklar bu süreçte psikoloji olarak olumsuz yönde etkilenebilirken, bu gibi durumlarda psikolog ya da terapiste başvurulması gereklidir. Genellikle bu tür vakalarda danışanlarını aile terapisine dahil eden uzmanlar, sorunların temelini araştırarak nasıl üstesinden gelinebileceğini keşfetmekte ve bunu aileye de öğretmektedir. Bu sayede daha sağlıklı iletişim ve yaşamın gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler