Her insan yaşamı boyunca bazı konularda başarılı, bazı konularda ise başarısız olmuştur. Fakat bazı insanlar gerek çevresel faktörler gerekse kendi mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle başarısızlık korkusu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Başarısızlık korkusu ise günümüzde pek çok insanın yaşamış olduğu psikolojik problemlerden biridir.

Başarı, doyumu olmayan bir histir. İnsanlar her alanda başarılı olmak durumunda değildir. İnsanlar yaşamı boyunca sınırlarını bilmeli ve hem bedensel, hem de zihinsel açıdan kendini etkileyecek seviyede başarıya takılı kalmamalıdır. Başarısızlığın da insani bir durum olduğunu kabul etmeli, bir iş başarısız olunca diğerlerinin de aynı şekilde sonuçlanmayacağının bilincine varmak gerekir. Psikoloji literatüründe başarısızlık bir fobi olarak ifade edilmektedir.

Başarısızlık Korkusu Nedir?

Başarısızlık korkusu, insanı pasif bir hale sokan ve yaşamını büyük ölçüde etkileyen psikolojik problemlerden biri olarak bilinmektedir. Başarısızlık korkusu olan insanlar genellikle yeni işler denemekten ve zorlu projelerde yer almaktan kaçınmaktadır. Bunun ile beraber kişinin kendini sabote etmesi, yapacak olduğu işleri devamlı olarak ertelemesi, fazlaca kaygılanması ve hedeflerine bir türlü ulaşamaması, başarısız olduğunda çevresindekilerin kendisine olan ilgi ve sevgisinin azalacağını düşünmesi, zeka ve yeteneklerinin küçümseneceğini düşünmesi, karın ağrısız, bağ ağrısı gibi fiziksel semptomlar da başarısızlık belirtileri arasında yer almaktadır.

Öte yandan kişinin asla terfi alamayacağını, işinde yükselemeyeceğini düşünmesi, aşırı mükemmeliyetçi olması ve yalnızca mükemmel bir şekilde tamamlayabileceğinden emin olduğu işleri alması, başarısızlık psikolojisi neticelerindendir.

Başarısızlık Korkusu Nedenleri Nelerdir?

Başarısızlık nedenleri genellikle bireyin çocukluk döneminde yaşamış olduğu bazı travmalardan kaynaklanmaktadır. Örneğin; bireyin çocukluğunda anne ve babasının kendisine olan tutumu, baskıcı bir aile ortamı, toplum tarafından onaylanmama, kabul görmeme, reddedilme, takdir edilmeme gibi durumlar olarak gösterilebilmektedir. Bunun ile beraber şiddet ve taciz gibi durumlar da, çocuğun ilerleyen yaşamında başarısızlık korkusu yaşamasına neden olabilmektedir.

Başarısızlık Korkusunu Yenmek için Psikologdan Destek Alabilirsiniz!

Başarısızlık psikolojisini yenebilmek için insanların uygulayabileceği bazı yöntemler bulunmaktadır. Örneğin; çabuk pes etmekten vazgeçmek, girişilen tüm zorlu işleri analiz ederek gerçekleştirmek, planlı ve programlı çalışmak, daha olumlu düşünmeyi öğrenmek, beklenmedik durumlar için bir B planı geliştirmek, bir hedef belirlemek ve bu hedef doğrultusunda çok çaba sarf etmek, risk almak, bahanelerin arkasına saklanmamak, konuya ve hedefe odaklanmak, insanların başarısızlık psikolojisini yenebilmek için uygulaması gereken yöntemler arasında yer almaktadır.

Öte yandan bu durumun üstesinden gelemeyen kişilerin de mutlaka bir psikologdan destek alması önemlidir. Aksi takdirde bu durum ömür boyu devam edecek kişinin yaşam standartlarını düşürecektir

Bu gibi durumlarda danışanları için özel bir tedavi metodu uygulayan psikologlar, genellikle bilişsel ve davranışçı terapi uygulamaları ile uzun vadede bir tedavi imkanı sağlamaktadır. Bu sayede danışanlarının daha sağlıklı, başarılı ve yaşam standartları daha yüksek bir hayat sürdürebilmesine yardımcı olmaktadır.

Sizlerde başarısızlık psikolojisi ile karşı karşıya iseniz, mutlaka bir uzmana danışarak profesyonel bir destek almalısınız.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.