Aşırı Duygusallığı Yenmenin Yolları Nelerdir? İnsanların duyguları, pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Yaşanılan olaylar, bulunulan mekanlar, karşılaşılan durumlar, birlikte olunan insanlar ve bunun gibi daha pek çok durum, duyguların değişmesinde bir etkendir. Bu gibi durumlar normal olarak kabul edilirken, kimi insanlarda aşırı duygusallık söz konusu olabilmektedir. Yaşadığı olaylara duygusal açıdan fazlaca tepki göstermesi, aşırı duygusallık olarak ifade edilebilmektedir.

Aşırı Duygusallığı Yenmenin 3 Yolu!

Aşırı duygusallık, aslında pek çok insanın doğasında olan sağlıklı bir durumdur. Fakat başa çıkılamayacak bir hal aldığında psikolojik bir problem olarak görülmeli ve üstesinden gelebilmek adına harekete geçilmelidir. Aşırı duygusallık ile başa çıkma yolları çeşitlilik gösterirken, insanın öncelikle duygularını tanıması, incelemesi ve son olarak da duygusal dengelemeyi sağlayabilmesi gereklidir.

  • Duyguları Keşfetmek

Aşırı duygusallık ile başa çıkma yollarından biri, psikolojik açıdan duyguları tanımadır. Bireyin aşırı duygusallıktan kurtulabilmesi için öncelikle duygularını keşfetmesi gerekmektedir. Böylelikle aşırı düzeyde olan hangi duygularının üstesi gelmesi gerektiğini anlayabilmekte ve ilerleyen süreçlerde bu duygulara karşı nasıl savaş açılması gerektiği öğrenilebilmektedir.

  • Keşfedilen Duyguları Derinlemesine İncelenmek

Aşırı duygusallığın üstesinden gelebilmek adına izlenecek yolların ikincisi ise keşfedilen duyguların derinlemesine incelenmesidir. Bireyler keşfetmiş olduğu duygularına ilişkin düşüncelerini derinlemesine ve daha yakından incelemekte ve daha iyi tanımış olacaktır. Bu sayede aşırı duygusallığı yenebilmek için bir yol belirlenecektir.

  • Duygusal Dengeyi Sağlamak

Birey, artık tanımış ve keşfetmiş olduğu duyguları hakkında artık ne yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini belirleyebilmektedir. Örneğin; aşırı duygusallıktan kurtulup psikolojik ve duygusal dengeyi kurabilmek ve yaşamı süresince daha sağlıklı bir duygusallığa erişebilmek için bu planların uygulanması gerekmektedir. her ne kadar ilk zamanlarda bu durum bireye zor ve yorucu gelse de, belli bir zaman sonrasında aşırıya kaçan hangi duygusunu nasıl dizginleyeceğini bilecek ve ona göre hareket edecektir.

Bireyin duyguları ile başa çıkma konusunda uygulayabileceği yöntemler ise yararlı alışkanlıklar edinerek yaşamını zenginleştirmesi, iletişim becerilerini güçlendirecek faaliyetlerde bulunması, çevresindekilere şefkatle yaklaşmasını öğrenmesi, sabırlı olmayı bilmesi ve bu gibi yöntemlerle sonuç alamadığında bir uzmandan profesyonel destek alması olacaktır.

Aşırı Duygusallıktan Kurtulabilmek İçin Psikologdan Yardım Alabilirsiniz!

Bireyler her ne kadar bilgi açısından büyük ve zengin bir donanıma sahip olsa da, bazen uyguladığı hiçbir yöntemle aşırı duygusallıktan kurtulamayabilir. Bu gibi durumlarda ise mutlaka bir psikologdan yardım alması gerekmektedir.

Psikologlar, genellikle kendisine bu gibi psikolojik sorunlar ile müracaat eden hastalarında psikoterapi yöntemleri uygulayarak bir tedavi süreci yürütmektedir. Psikoterapi yöntemleri, insanlara hangi durumda ne yapabileceğini, hangi duygularını törpülemesi gerektiğini ve nasıl davranması gerektiğini öğretmektedir. Bu sayede bireyler uzun vadede çözüme kavuşmaktadır.

Psikoterapide uygulanan yöntemler ise çoğu zaman bilişsel – davranışçı terapi üzerine olmaktadır. Bazen, nadiren de olsa hastaların durumuna göre psikiyatristler tarafından ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.