Antisosyal kişilik bozukluğu, kişilerde 15 yaşından itibaren semptomları bulunan, çevresindeki insanların haklarını ihlal eden kalıcı bir karakterize bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu kişilik bozukluğunda, yasaları ihlal etme, oldukça kolay bir şekilde kavga ya da olaylara karışma, kendisinin ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye atma gibi çeşitli davranış örüntüleri bulunmaktadır. Bu davranışları gösteren kişini suçluluk duygusu hissetmezken, aynı zamanda göstermiş olduğu bu gibi davranışların sorumluluğunu da üstlenmemektedir. Bunun nedeni ise; davranışlarının dürtüsel davranma eğilimi ve sinirliliğinin kontrolü altında olmasıdır. Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi oldukça zor bir süreç olarak işlenirken, yapılan araştırmalar doğrultusunda bazı tedavi yöntemlerinin bu hastalık üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler, hayatları boyunca davranış bozuklukları ve sorumsuz davranış sergilerken, gerek kendilerinin, gerekse başkalarının güvenliğine ehemmiyet göstermemektedir. Genel olarak bu kişilik bozukluğunun hakim olduğu kişilerde görülen davranış örüntüleri ise yasaları ve başkalarının haklarını ihlal etme, aldatıcı davranma, saldırgan bir tutum sergileme, hem toplumsal, hem de sosyal kurallara riayet etmemedir.

Bireylerde antisosyal kişilik bozukluğu olduğunun anlaşılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması ve 15 yaşından itibaren semptomlarını gösteriyor olması gerekmektedir. İtkisellik, asabiyet, devamlı olarak sorumsuzluk, pişmanlık duymama ve geleceği planlayamama hali, antisosyal kişilik bozukluğu belirtilerindendir. Antisosyal kişilik bozukluğu olanlar, yasalara aykırı hareket ettiklerinden dolayı devamlı olarak adli vakalara karışmaktadırlar.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Neden Olur?

Antisosyal kişilik bozukluğu ile alakalı merak edilen konuların başında genetik olup olmadığı gelmektedir. Diğer tüm kişilik bozukluğu ve pek çok zihinsel rahatsızlık gibi antisosyal kişilik bozukluğu da biyolojik – genetik ve çevresel faktörler kombinasyonunun neticesi olma eğilimi gösterebilmektedir. Öte yandan biyolojik açıdan kesin bir antisosyal kişilik bozukluğu nedenleri olmazken, bu rahatsızlığın risk faktörleri olduğu düşünülen diğer durumlar ise; maddenin kötüye kullanımı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranış bozukluğu ya da okuma bozukluğudur. Gençler ve yetişkinlerde görülen antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri geliştirme olasılığını yükselten yaşam tecrübeleri hakkındaki teoriler, rahatsızlığın önlenmesinde oldukça önem teşkil etmektedir. Bu gibi tecrübeleri örneklendirmek gerekirse; doğumdan önce ilaç kullanılması ya da yetersiz beslenme, çocuğun fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğraması, ihmal, yoksun bırakma, terk etme, antisosyal davranışları olan akranlarla ilişki kurma ya da alkol bağımlısı ebeveyndir.

Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi oldukça güç bir tedavi olurken, psikiyatrik tedavide pek çok yöntem denenmiştir. Fakat bu konuda standart hale gelen herhangi bir tedavi yöntemi belirlenememiştir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Ansisosal kişilik bozukluğu belirtileri;

 • 15 yaşından beri semptomları göstermesi ve en az 18 yaşında olması,
 • Yasal yükümlülüklere aykırı davranması,
 • Devamlı yalan söylemesi,
 • Takma isimler kullanması,
 • Suça meyil etmesi,
 • Kişisel zevkleri ve çıkarları için etrafındakileri maddi manevi zarara sokması,
 • Dürtüsellik ya da ileriyi planlayamaması,
 • Devamlı bir işinin olmaması,
 • Kendisinin ya da diğerlerinin güvenliğinin önemsememesi,
 • İnsanları incitmesi,
 • Kötü davranması ya da yaptığı yanlışlara kendince bir bahane uydurmasıdır.