Günümüzde evlilik çağına gelen pek çok insan için ebeveynlerinin ilişkisi, çocukların da gelecekteki ilişkisini ya da evliliğini etkileyip etkilemeyeceği merak edilmektedir. Genellikle tecrübeler eş seçimi ve evlilik gibi konularda insanların anne ve babalarının ilişkisinden etkilendiğini ortaya koyarken, konu ile alakalı olarak bilimsek bulgulara da rastlanabilmektedir. Ebeveynlerinde iyi bir ilişki ve evliliğe şahit olan çocukların da evliliğinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı ifade edilirken, yine de istisnalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Anne ve Babanız Arasındaki İlişki Eş Seçimini Etkiliyor mu?

Çoğu zaman insanların eş seçimi, evlenme, romantik bir birliktelik ya da birlikte yaşama gibi konularda görmüş oldukları ilk örnekler anne ve babalarına ya da onların birlikte yaşadıklarına insanlara aittir. Bu gibi durumlar çocuklar üzerinde önemli bir etki gösterirken, çocuklarda gelecekte gerçekleştirecekleri evlenme ya da eş seçimini buna göre yönlendirebilmektedir.

İnsanlar çocukların çoğu zaman evlilik gibi konular hakkında ne olup bittiğine dair bir bilgisi ya da fikri olmadığını düşünse de, çocuklar algıları açık olan ve bu gibi durumların bilincinde olan varlıklardır. Dolayısıyla önlerinde olan örnekleri kendilerine rol model alabilmekte ve eşin anneye benzemesi ya da babaya benzemesi için buna göre eşini seçebilmektedir.

Peki, Etkilemeli mi?

Kimi zaman ebeveynlerin ilişkisi psikoloji açısından çocuklarının daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olurken, kimi zamansa ilişkilerine ya da evliliğine büyük ölçüde zarar verebilmektedir. Evliliğinde eşin babaya benzemesi ya da anneye benzemesi için eşinin değişmesini isteyenler ya da aynı ilişkiyi kendi evliliğinde de bekleyen insanlar evliliğine fayda sağlamak yerine zarar verebilmektedir. Bu gibi durumlarda insanların ilişkilerini herhangi bir kalıba bağlı kalmadan yaşaması gerekirken, bunu başaramayan eşlerin ise daha sağlıklı bir ilişki için profesyonel bir destek alması gerekmektedir.

Bir ilişki uzmanı ya da çift terapisti olarak profesyonel destek sağlayan psikolog, kendisine bu gibi şikayetlerle müracaat eden danışanlarına benlik saygısı ve güvensizlik gibi sorunları ortadan kaldırabilmek için bazı araçlar vermektedir. Bunun yanı sıra uyguladığı terapi yöntemleri ile sorunların ya da olası sorunların çözümünü sağlayarak insanların mutlu bir evlilik sürdürebilmesine yardımcı olmaktadır.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler