Obsesif kompülsif bozukluk, bir insanda mantık dışı düşünce ve korkuların devamlı olarak tekrar eden davranışlar göstermesine neden olan bir çeşit hastalıktır. Takıntı hastalığı olarak da nitelendirilen Obsesif kompülsif bozukluk yaşayan bir insan, düşüncelerinin mantık dışı olduğunu kavrayamamakta, takıntılarını önemsememeye ya da bırakmaya çalışabilmektedir. Fakat bu durum sadece kişinin kaygılarını ve takıntılarını artırmaya neden olabilmektedir.

Kişi, kendisini rahatsız eden bu düşüncelerden kurtulmaya çalışırken ya da önemsememek için çabalarken, yeni düşünce ve zorlamalar ortaya çıkmakta ve bu düşünceler de diğerlerini takip ederken olay içinden çıkılamaz bir hal almaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Günümüzde psikoloji ile ilgilenen ya da çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalan pek çok kişi, “obsesif kompülsif bozukluk nedir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Obsesif kompülsif bozukluk, obsesyon olarak ifade edilen takıntılı fikir, düşünce ve dürtüler ile kompulsiyon olarak nitelendirilen yenileyici davranışlar ve zihinsel eylemler gibi durumlardan meydana gelen bir çeşit psikolojik rahatsızlıktır.

Obsesyon; kişinin zihninde dolaşmasına mani olamadığı, zihninden çıkaramadığı fikir, düşünce ve dürtülere olarak tanımlanmaktadır. Bu durum kişinin elinde olmadan gerçekleşirken, kişi tarafından mantıksız olarak nitelendirilmekte ve yoğun problemlere, huzursuzluğa, kısacası anksiyete (kaygı) bozukluğuna neden olmaktadır.

Kompulsiyon; obsesyonlardan kaynaklanan yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu en aza indirmek ya da ortadan kaldırabilmek adına gerçekleştirilen yenileyici davranışlar ve zihinsel eylemler olarak tanımlanmaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), ilk etapta pek az görülen bir rahatsızlık olarak kabul edilirken, son zamanlarda yapılan araştırmaların neticesinde aslında sıklıkla yaşandığı belirlenmiştir. Büyük toplum kesimlerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardında her 100 kişini 2-3’ünde bu rahatsızlığa rastlanmıştır. Genellikle ergenlik dönemi ile 20’li, 30’lu yaşlarda başlangıç gösterebilirken, okul öncekindeki çocuklarda olmak üzere hemen hemen her yaş grubunda da görülebilmektedir. Ayrıca erkeklerde daha erken yaşlarda başlangıç gösterebilirken, daha çok kadınlarda rastlanmaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri!

“Obsesif kompülsif bozukluk nedir?” sorusuna yanıt bulan kişiler, bu rahatsızlığın belirtilerini de merak etmektedir. Obsesif Kompülsiyon Bozukluk belirtileri, toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; batıl itikatlar, uğurlu – uğursuz sayılar ve renkler, biriktirme, saklama, sayma, dokunma, simetri – düzen kompulsiyonları, dini ya da cinsel içerikli obsesyonlar, kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu, bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonudur.

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) belirtilerini daha iyi anlaşılabilecek şekilde özetlemek gerekirse;

  • Tahriş oluncaya dek elleri yıkamak,
  • Bir dua, kelimeyi ya da cümleyi sessizce ve devamlı okumak,
  • Kapıların kilit olup olmadığını devamlı olarak kontrol etmek,
  • Belli nesneleri sıklıkla saymak,
  • Elektronik bir cihazın fişinin çekilip çekilmediğini devamlı kontrol etmek,
  • Bazı eşyaları aynı hizada dizmek gibi durumlar bu rahatsızlığın belirtilerindendir.

Halk dilinde takıntı hastalığı olarak tabir edilen bu rahatsızlığın psikologlarca tedavisi mümkündür. İki şekilde tedavi uygulanan bu hastalar için ya ilaç tedavisine başlanmakta ya da psikoterapi uygulanmaktadır.

1 Yorum : “Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir? Belirtileri Nelerdir?

  1. Enes Yaralı dedi ki:

    Güzel bir yazı olmuş emeğinize sağlık.

Yoruma Kapalı.