Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedenleri

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), mantık dışı düşüncelerin ve korkuların kişileri devamlı olarak tekrar eden davranışlar sergileye neden olan bir ruhsal hastalık olarak tanımlanmaktadır. Takıntı hastalığı olarak da bilinen obsesif kompülsif bozukluk, kişinin sergilemiş olduğu davranışların mantıksız olduğunu anlamaya fırsat vermemekle beraber, kişiler bu takıntılı davranışlarını önemsememeye ya da bırakmaya çalışmaktadır.

Ancak bu durum kişinin yalnızca endişelerini artırmakta ve rahatsız edici düşüncelerden kurtulmaya ya da önemsememeye çalışırken, yeni düşünce ve zorlamalara neden olarak kısır bir döngü içine girmesine neden olmaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedenleri

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedenleri

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedenleri

Obsesif Kompülsif Bozukluk nedenleri her ne kadar net olarak anlaşılamasa da, temel olarak ortaya atılan teoriler biyolojik, çevresel, risk faktörleri, aile geçmişi ve stresli yaşam koşullarına dayanmaktadır.

Örneğin; obsesif kompülsif bozukluk nedenlerinden biyolojik faktörlere göre; kişilerden görülen bu takıntı rahatsızlığı vücudun doğal kimyasında ya da beyin fonksiyonlarında görülen değişikliklerin neticesinde yaşanabilmektedir. Bu rahatsızlığın genetik bir bileşeni olabileceği düşünülürken, henüz bu spesifik genler konusu aydınlatılamamıştır.

Öte yandan enfeksiyon gibi çevresel faktörler de obsesif kompülsif bozukluğa neden olabilirken, bu rahatsızlığın riskini artırabilecek olan faktörler ise daha önce aile arasında bu rahatsızlığa yakalanan birinin olması ve travmatik bir olayın yaşanmış olması da bu hastalığı tetikleyebilmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nasıl Anlaşılır?

Halk arasında takıntı durumu olarak bilinen bu rahatsızlık, ancak obsesif kompülsif bozukluk belirtileri ile anlaşılabilmektedir. Obsesyon, yani diğer adı ile takıntı belirtileri; sıkıntı ve kaygıya sebep olan, tekrar eden, istenmeyen ve devamlı zorlamalar ya da imgelerdir.

Örneğin;

  • Kirlenme ya da kir korkusu,
  • Eşyaları sıralı olarak dizme ve simetri takıntısı,
  • Kendine ya da çevresindekilere zarar veren agresif ya da korkutucu hareketler,
  • El yıkama ya da temizleme takıntısı ve hatta
  • Cildi tahriş olana dek el yıkama,
  • Kapıların devamlı kilitli olup olmadığını kontrol etme,
  • Bir nesneyi devamlı sayma ya da aynı cümleyi devamlı tekrar etme,
  • Ellerin titremesi gibi obsesif davranışlardan kaçınmaya çalışma ve bunun gibi pek çok durum OKB belirtilerindendir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nasıl Geçer?

Obsesif kompülsif bozukluk, ancak bireyin tedavisi ile geçmektedir. Takıntı rahatsızlığının herhangi bir belirtisini taşıyan kişinin öncelikle bir terapistlere ya da psikologlara müracaat etmesi gerekmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk tedavisi, iki yöntem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan ilki psikoterapi yöntemdir. Psikoterapi yönteminde en etkili tedavi şeklinin ise Maruz Bırakma Terapisi olduğu ifade edilmektedir.

Bu terapi şeklinde hasta korkulan bir nesne ya da kirlenme duygusuna kademeli bir şekilde maruz bırakılmakta ve endişelerinden sağlıklı bir şekilde kurtulması sağlanmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için buradan kliniğimizi arayabilir ya da whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir diğer tedavi yöntemi olan ilaç tedavisinde ise, psikiyatrik ilaçlar, kişinin sahip olduğu takıntıları ve obsesif kompülsif bozukluğu kontrol altına almayı sağlamaktadır. İlke etapta pek çok psikiyatrik ilaç kullanmak yerine, semptomlara iyi geldiği tespit edilen ilaçlar ile başlanmaktadır. Bu tedavi yönteminde olumlu bir sonuç alınması haftalar sürebilmektedir.