Derealizasyon, kişinin kendisini gerçeklikten soyutlaması, gerçek dışı ya da bir şekilde değişik, garip gibi duyumsadığı bir tür algı problemi olarak tanımlanmaktadır. Pek çok rutin bir hayata sahip olan sıradan kişilerde görülen derealizasyon bozukluğu, kişinin kendi hayatını bir hayal ya da rüya gibi düşünmesine neden olabilmektedir. Hatta bazen ellerinin ya da vücudundaki herhangi bir uzvunun kendisine ait olmadığını dahi düşünebilmektedir. İnsanın psikolojisi ile yakından ilişkili olan bu durum, bir hastalık değil, semptomlar topluluğudur.

Derealizasyon Nedenleri Nelerdir?

Derealizasyon nedenleri hakkında kesin ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Derealizasyon bozukluğu insan vücudunun ve psikolojisinin stres etkenleri, çeşitli doğa deneyimleri, psikolojik şoklar üzerinde koruyucu bir etki olarak kabul edilmektedir. Çoğu zaman hamile olan kadınlarda görülmektedir. Öte yandan net bit bilgi bulunmadığından, derealizasyon nedenlerinin bazı insanlarda genetik faktörlere, bazı inşalarda stres faktörlerine, bazı insanlarda ise çocukluk çağında yaşanan bir travmaya dayandığı düşünülmektedir.

Derealizasyon Nasıl Anlaşılır?

Derealizasyonun anlaşılabilmesi için bireyde bazı semptomların görülmesi gerekmektedir. Örneğin; bireyin çevresine karşı yabancı ya da tuhaf hissetmesi, nem verdiği kişilerden uzaklaştığını düşünmesi, yaşadığı ortamın ya da hayatın gerçek olmadığını düşünmesi, çarpık, bulanık ve yapay görünen bir çevreyi daha net bir şekilde algılayabilmesi, mesafe, mekan, nesne ve şekil çarpıklıkları, derealizasyon belirtileri olarak gösterilebilmektedir.

Kendisinde bu gibi belirtiler görünen bir bireyin kısa süre içerisinde alanında uzman olan bir psikoloğa yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kısa sürede terapi ve tedavi süreci başlayan birey, derealizasyon bozukluğunu daha kolay ve daha çabuk bir şekilde atlatabilmektedir.

Derealizasyon Ne Kadar Sürer?

Derealizasyon süresi, genellikle bireye, deerealizasyon bozukluğunun düzeyine ya da bu bozukluk için hekimler tarafından uygulanan tedavi yöntemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı bireylerde yalnızca birkaç saat, bazı bireylerde ise yıllarca devam ettiği bilinmektedir.

Derealizasyon bozukluğunun kısa sürede geçmesini ve normal yaşantısına geri dönmeyi isteyen bir bireyin, durumun bilincinde olarak uzman bir hekime başvurması oldukça önemlidir. Kendisine derealizasyon teşhisi konulan birey, uzman hekimden almış olduğu profesyonel desteğin yanı sıra, kendi kendine de bazı önlemler alarak, bu rahatsızlığın süresini oldukça kısa tutabilmektedir.

Derealizasyon Nasıl Durdurulur?

Derealizasyon bozukluğu, durdurulması ya da tedavisi mümkün olan bir nöropatik problemdir. Derealizasyonu durdurmak için bireyin elbette ki profesyonel bir destek alması gerekmektedir.

Uzman hekimler tarafından yürütülen derealizasyon tedavisi, psikoterapi ve ilaç tedavisi yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu alanda uygulana psikoterapi, ana tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Psikoterapinin amacı ise; belirtileri kontrol altına almak, en aza indirgemek ya da tamamen ortadan kaldırmaktır. Birey; psikoterapi ile derealizasyon belirtilerinden kurtulmayı ve hayata bağlanmayı öğrenebilmekte, stresli durumlarla nasıl başa çıkabileceği hakkında bilgi edinmektedir. İlaç tedavisinde ise derealizasyon için onaylanan ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun ile beraber, bazı belirtileri tedavi etmek ya da çoğunlukla alakalı olan anksiyete ve depresyonu tedavi etmek için de çeşitli ilaçlar kullanılabilmektedir. Ancak ilk aşamada terapi yöntemi gerçekleşmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.

İlgili gönderiler