Çocuğum Okuldan Korkuyor! Okul fobisi, günümüzde okula yeni başlayan pek çok çocukta görülen bir sorundur. Oldukça şiddetli bir endişe sebebiyle çocuğun okula gitmek istememesi ya da isteksiz davranması olarak tanımlanan okul fobisi, oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Okul fobisi olan çocuklar genellikle öğretmenin kızması ya da cezalandırması, diğer öğrencilerin kendisine zarar vereceği, kendisinin okuldan kaçırılacağı, kendisi okuldayken annesine bir şey olacağı ya da annesinin kendisi okulda bırakacağı gibi korku ve kaygı dolu düşüncelere sahiptir. Dolayısıyla bu korkular çocuğu okul hayatında ve psikolojisinde olumsuz durumlara neden olmaktadır.

Çocuklarda Okul Korkusu Nedenleri Nelerdir?

Okuldan korkan çocuklarda bu durumun ortaya çıkması ya da daha şiddetli seyretmesi için pek çok neden bulunabilmektedir. Tek çocuk olma, terk edilmiş bir çocuk olma, zor şartlarla sahip olunan bir çocuk olma, aşırı koruyucu bir ailede büyümüş olma, aile içi çatışmalar, ailede hasta birinin olması, kaygı bozukluğu olan ebeveynlere sahip olma, sık sık hastalanma ya da önemli bir hastalığı bulunma, ebeveynlere aşırı bağlı olma gibi faktörler, çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyerek okul fobisinin oluşmasına neden olabilmektedir.

Okul Fobisi Nasıl Tedavi Edilir?

Okul fobisinin tedavisi çoğu zaman uzman bir psikolog ya da terapist tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu gibi durumlarda sorunun temel kaynağı hakkında araştırmalar yapan uzmanlar, çeşitli terapiler gerçekleştirerek sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra ailelerin alacağı bazı önlemler de bu durumunun önüne geçebilmeye yardımcı olacaktır.

Aileler Ne Yapmalıdır?

Ailelerin okuldan korkan çocuklar için alacağı bazı önlemler onların okula daha kolay alışmasını sağlayacaktır. Örneğin; sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmenine danışmak, soğuk kanlı ve sakin olmak, çocuğa anlayışla yaklaşmak, okul ya da öğretmenle alakalı negatif düşünceleri çocuğun olduğu ortamlarda dile getirmemek, sorunu ve kaynağını anlamaya çalışıp profesyonel destek almak ve çocuğa okula gitmek istemediği için kızmamak ve cezalandırmamak ailelerin yapabilecekleri arasında yer almaktadır.

Tüm bunların yanı sıra ailenin çocuğuna karşı her zaman yanında olduğunu hissettirmesi, bu korkunun diğer çocuklarda da var olduğunu ve çözülebileceğini anlatması da çocuğa güven kazandırılması ve korkunun üstesinden gelebilmesini sağlaması açısından önemlidir.