İşsizlik Psikoloji ile Başa Çıkma Yöntemleri! İşsizlik, günümüzde milyonlarca insanın karşı karşıya kaldığı sorunlardan biridir. Yetişkinlerin yaşamını sürdürebilmesi, ekonomik özgürlüğe sahip olabilmesi için çalışmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Üstelik insan ruhu üretken bir varlık olduğundan, çalışmak insanı mutlu etmekte, psikolojik açıdan kendini yeterli ve işe yarar hissetmesini sağlamakta, aidiyet duygusunun beslenmesine yardımcı olmaktadır. Dolasıyla çalışmayan insanlarda işsizliğin psikolojik etkileri oldukça büyük olurken, kimi insanlarda ruhsal bir çöküntüye neden olmakta, kendisine işe yaramaz hissetmesini sağlamaktadır.

İşsizlik Psikolojisi Nedir?

İşsizlik psikolojisi, çeşitli nedenlerden dolayı çalışamayan ya da iş bulamayan insanlarda görülen ruhsal bir problemdir. İşsizlik psikolojik açısından bireylerde çeşitli sorunlara yol açmakta ve hayatı pek çok yönden olumsuz olarak etkilemektedir. Kadınlara kıyasla erkekleri daha çok etkileyen işsizlik psikolojisi, kişinin depresyona girmesine, derin bir korku ve belirsizlik ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir.

İşsizlikten Depresyona mı Giriyorsunuz?

İşsizliğin psikolojik etkileri oldukça fazla olurken, bunlardan biri de depresyondur. Birey işini ve dolayısıyla gelirini kaybetmekle beraber hayat standartlarında da önemli bir düşüş yaşamaktadır. Yaşanan bu ani düşüş ise işsizlik bunalımına ve depresyona neden olmaktadır.

Özellikle de yaşamının büyük çoğunluğunu iş hayatına bağlayan insanlar işlerini kaybettiğinde oldukça büyük bir bunalım yaşamakta ve ağır depresyona girmektedir. Kendilerini yalnızca yapmış oldukları işlerle ifade eden bireyler, sosyal çevresi olmadığından eşi, ailesi ya da çocukları ile geçirecek vakti olmadığından yalnızca işi ile mutlu olmakta ve haz duymaktadır. Dolayısıyla işini kaybeden bu insanlarda depresyon ve bunalım kaçınılmaz bir hal almaktadır.

İşsizlik bunalımından kurtulma için bireyin haz ve mutluluk kaynaklarını artırması, daha farklı şeylerden de mutlu olmayı öğrenmesi gerekmektedir. Örneğin; bireyin ailesi, arkadaş çevresi ile vakit geçirmesi, spor yapmak, hobiler edinmek ve bunun gibi yöntemler işsizlik bunalımından kurtulma yolları olarak gösterilebilmektedir. Bu yöntemlerin yeterli gelmediği durumlarda ise mutlaka bir psikologdan yardım alınmalıdır.

Psikologdan Yardım Alabilirsiniz!

Günümüzde pek çok psikolog, çeşitli ruhsal problemlerle karşı karşıya olan insanların saha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi ve sorunlarının üstesinden gelebilmesi için terapi yöntemleri uygulamaktadır. Bu alanda uygulanan özellikle bilişsel ve davranışçı terapi yöntemi, sorunların üstesinden gelme ve işsizlik bunalımından kurtulma konusunda oldukça etkili olabilmektedir.

author-avatar

Hakkında Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı.